Refleksioon

Kristiin Valdre

Mis on refleksioon?

  • ÕS 2013:

Enese psüühika tunnetamine;  • Liina Lepp’a magistritöö: „Refleksiooni olemus ja õpetajate teadlikkus refleksiooniprotsessis” (2009):


Aktiivne teadvustatud indiviidi tegevus või tegevuse aluseks olevate väärtuste, uskumuste või arusaamade isiklik või toetatud analüüsiprotsess, mille tulemusel toimub indiviidi seni kasutatud lahenduste, strateegiate ja toimimise muutmine või säilitamine tuleviku arengut silmas pidades, kujunevad uued teadmised, toimub õppimise ja käitumise muutumine.

Mis on refleksiooni eesmärk?

Refleksiooni eesmärgiks on:


1. olukordade analüüsimine ja nende tähenduste mõistmine;

2. kogemuste mõtestamine ja nendest õppimine;

3. uute lahenduste leidmine.

Millal on oluline refleksiooni kasutada?

Kui on vaja saada pilti endast ja enda kogemustest;

Kui on oluline teadvustada muutumise vajadust ;

Kui on mingi probleem, siis uurida selle põhjuseid;

Kuidas refleksiooni kirjutada?

Mudelid: Gibbs´i refleksioonimudel; Saka ring;

Minu mõtted refleksioonist

Refleksioon on väga hea meetod, kuidas enda tegevust, käitumist analüüsida. Seda ei peaks kasutama ainult siis, kui midagi on halvasti. Reflekteerida saab ka positiivseid sündmusi. Väga oluline on õpetajal enda tegevust analüüsida, kuid kahjuks on refleksiooni protsess sedavõrd ajakulukas, et seda kasutatakse pigem negatiivsetele olukordadele lahenduse leidmiseks. Sama oluline õpetaja töö juures on õpilastele "sisse programmeerida" enda töö analüüsimine, selleks, et õppetöö oleks efektiivne ning nad saaksid aru miks mingi asi läks nii. Mõnes mõttes on see õpilase jaoks ka enda tegevuste vastutusest aru saamine. Refleksiooni peaksid kasutama nii õpilased kui õpetajad.