פרשת תצווה

ספר שמות

הערך אחריות בפרשה.

האחריות מוטלת על בני ישראל כאשר הם בונים את בית המקדש העתידי ועושים לאהרון בגדי קודש.

הפסוקים מן הפרשה המצביעים על הערך:

"ואתה תצווה את בני ישראל".

"ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת".