Australophitecus

Els primers homínids

Com era?

Fa uns set milions d'anys, autrolophitecus va aparèixer en el mó, i ara es considera el primer homínid del món.

Media un metre vint, i tenien una capacitat craneal molt petita comparada amb la nostre, d'uns quatre-cents cm. *

Quines eines utilitzaven?

Van haber-hi moltes eines que van utilitzar, com per exemple la punta de llança de peda, però la que més utilitzaven era la pedra tallant. L'utilitzaven per a quan caçaven qualsevol animal (l'eina que utilitzaven era la dita abans, la punta de llança de pedra), amb la pedra l'obrien i en extreien l'interior, i tot el que trobaven (ossos, carn...) ho aprofitaven. No deixaven ni una migeta.

De què vivien? On vivien?

Vivien de la caça d'animals, i com ja he dit, utilitzaven eines per caçar-los.

Vivien a planes molt grans, amb grans roques i al costat d'un riu.

Big image

El tipus d'habitatge segons el període

Quasi sempre vivien en coves, al costat de grans roques per a poder treballar millor les pells dels animals i també al costat de grans i llargs rius, perquè així mai els hi faltava aigua per a beure.
Big image

Descobriments

Van descobrir el sílex, que els va ajudar molt per a construir noves eines de treball o de caça. Per exemple, gràvies al sílex van descobrir els bifaços, una eina que utilitzaven per picar. Més bé els bifaços eren com martells.
Big image
Més informació a:

Informació dels Australophitecus