Umaykayon Makiselebrar!

Nakaragragsak a Pasken ditoy Villasis Town, Pangasinan

Panggep ti Talong Festival

Kada tawen ti Enero ket agselselebrar ti Talong Festival idiay Villasis Town, Pangasinan. Gapu ta isu ti "Largest Eggplant Producer" idiay Pilipinas.

Informasion

Ania? Talong Festival

Kaano? Intuno Enero 10-18

Idiay? Villasis Town, Pangasinan

Sinno? Dagiti tattao idiay Villasis, Pangasinan


No adda saludsodyo, tawaganyo ti Villasis Municipal Opis @ 079-564-9005