INTRODUCTIE

stagiaires van leerjaar 1 en 2

Deze map is bedoeld voor stagiaires van leerjaar 1 en 2 van de opleiding onderwijsassistent, Jeugdzorg en Kinderopvand de praktijkbegeleiders en contactpersonen van de stage biedende instellingen, de coaches van de opleiding van Landstede Beroepsopleidingen, locatie Harderwijk en Lelystad.

Big image

Methodische werkbegeleiding

Deze stage map is ingedeeld volgens de werkwijze die gedurende de Methodische werkbegeleiding (MWB) op school toegepast wordt. Het is de werkwijze die Landstede hanteert in de opleidingen van Onderwijsassistent, Pedagogisch Medewerker en Medewerker Maatschappelijke Zorg.

Big image

Achtereenvolgens komen aan de orde:

De start: wat moet er allemaal geregeld worden voordat de student op stage kan gaan en waar moet je rekening mee houden als je op stage bent.

De MWB: tijdens de stage wordt er van je verwacht dat je richting geeft aan je eigen leerproces: leerdoelen formuleren, activiteiten plannen, afspraken maken enz. Jij bent zelf voor een groot deel verantwoordelijk voor wat je leert. Maak gebruik van de mogelijkheden die de praktijkplaats je biedt! Op school worden je leerdoelen ook besproken en wissel je samen met studenten ervaringen uit tijdens de MWB.

De Opdrachten: In dit boek zitten verschillende opdrachten die je op stage uitvoert. Op de stageplek heb je een begeleider die je in de werksituatie begeleidt. Voordat je de opdrachten op school inlevert, tekent hij elke opdracht af. Daarna worden ze afgetekend door je coach.

Examens in de praktijk: we werken met Proeven van Bekwaamheid: dit zijn examens die op je stageplek uitgevoerd en beoordeeld worden. Het examenboek met alle proeven die je in de opleiding moet doen, ontvang je halverwege het 1e jaar. Voordat je met een proeve begint, toon je bij je coach aan dat je hier klaar voor bent door middel van een theoretisch voorbereiding. De stagebegeleider beoordeelt vanuit de praktijk of je er klaar voor bent.

Evaluaties: de coach van school komt op stage bezoek om het functioneren te bespreken van de student. In principe zijn er 3 bezoeken: kennismaking aan het begin van de stage (eventueel telefonisch), tussenevaluatie halverwege de stage en de eindevaluatie op het eind van de stage. In deze evaluaties gaat het vooral om jouw leerproces en de manier waarop je met je leerdoelen aan de gang bent gegaan.

Big image

Feedback

Graag willen wij jullie allen, coaches, praktijkbegeleiders en studenten vragen om je eigen map te voorzien van feedback, indien je iets mist of andere verbeterpunten hebt. Deze map en/of feedback moet dan terecht komen bij de BPV Coördinator. Deze neemt de feedback mee om de map voor de komende jaren weer bij te werken. De map kan rechtstreeks, via de student of de coach bij de coördinator terecht komen.