Consell de la Unió Europea

Principal òrgan legislatiu i de decisió de la Unió Europea

Informació variada sobre el consell

-Es troben representats els governs nacionals dels 28 Estats membres a través dels seus ministres

-Un òrgan colegislador amb certes funcions polítiques suplementàries

-No ha de confondre's amb el Consell Europeu (institució comunitària que reuneix als caps d'Estat i de govern dels Estats membres per impulsar l'acció política general de la Unió Europea), ni tampoc amb el Consell d'Europa(una organització internacional de caràcter regional diferent i aliena a la Unió Europea)

Big image

Funcions

-Funció legislativa i pressupostària

-Funcions determinades de definició i coordinació polítiques

-Definició de les polítiques generals i directrius a seguir a les àrees de predomini intergovernamental,

-Aprovació dels actes i decisions relatius a la Política Exterior i de Seguretat Comuna

La presidència actual

Té caràcter rotatori, s'alterna entre els diferents Estats membres mitjançant ternes prèviament fixades amb criteris d'equilibri geogràfic i poblacional.

Formacions internes

El Consell d'Assumptes Generals
El Consell d'Afers exteriors
"L'eurogrup"
El Consell d'Assumptes Econòmics i Financers
El Consell de Justícia i Assumptes d'Interior
El Consell d'Ocupació, Política Social, Sanitat i Consumidors
El Consell de Competitivitat
El Consell de Transports, Telecomunicacions i Energia
El Consell d'Agricultura i Pesca
El Consell de Medi ambient
El Consell d'Educació, Joventut i Cultura