Internet Memorie Spel

Mediawijze discussie starter

Maakt kinderen bewust van hun eigen internetgedrag

Kinderen beleven veel plezier aan het spelen van het memoriespel en staan daarnaast stil bij hun eigen internet gedrag. Het memoriespel heeft vijftien verschillende plaatjes. Een paar voorbeelden hiervan zijn: “Hoe ga jij met je wachtwoord om”, “Welke games speel jij?" en 'Hoeveel vrienden heb jij op je facebook/hyves?"

Het napraten over de onderwerpen op de kaartjes achteraf is het belangrijkste leermoment voor kinderen en opvoeders. Met de speciaal ontwikkelde kleurplaat kunnen de kinderen nog meer nadenken over hun eigen internetgedrag. De lesbrief, die hoort bij het InternetMemorie kunt u downloaden vanaf de site van www.4pip.nl.

Het InternetMemorie kun je ook online spelen.

Bestellen

Je kunt het InternernetMemorie bestellen voor 5,00 via deze link. http://www.4pip.nl/internetmemorie.html
Pauline Maas over veilig internet voor kinderen