Frotcom

përkrahë Scootaxi-në

GPS përcjellje intelegjente

  • përcjellje e motoçikletave 24/7
  • limit i shpejtësisë në 50 km/h
  • nisje dhe frenim i ngadalt
  • zonë të përcaktuar operimi