idade media

por lucia navarro

A idade media

No seculo 3 o imperio romano entrou en crise. No ano 476 o emperador romano foi derrotado polos pobos xermanicos iso probocou que empezara a idade media. O cristianismo foi a relixion dos novos reinos
La caída del imperio romano

O feudalismo

Os feudos eran grandes territorios organizados cerca dun castelo. As sua organización social chamase feudalismo que consistia en:

  • O rei, e o mais importante
  • Os nobres,vivían nos seus feudos e xurabanlle ao rei fidelidade
  • A igrexia, tamen eran propietarios de terras
  • Os campesiños, traballaban as terras dos nobres e a igrexa a cambio de proteccion

rexurdir urbano mediabal

As cidades mediavais eran:

  • centros artesanais, nas cidades vivian moitos traballadores manuais divididos en gremios que eran traballadores de un mesmo oficio
  • Centros culturais e relixiosos, nas cidades xurdiron as primeiras universidades tamen xurdiron igrexias e catedrais con novos estilos artisticos como romanico e o gotico

Al andalus

Os musulmans conquistaron a peninsula menos os montes do norte, a parte que conquistaron chamarona Al andalus, e converteuse nun califato