שוויון (:

כולנו שווים !!!

לא משנה בן כמה אתה ? אתה שווה !
לא משנה באיזה עדה אתה ? אתה שווה !
לא משנה באיזה צבע אתה ? אתה שווה !

לא משנה מאיפה ההורים שלך באו ? אתה שווה !
גזענות או אנטישמיות זה לא משהו ויקדם אותנו בחיים , להפך !