aardbevingen in Japan

door: madelotte hoogbergen, jarno twisker, en jolie hooijen

aardbevingen in japan

Japan is een eiland in het Noordoosten van Azië liggend op een breuklijn. dit veroorzaakt veel aardbevingen, ook heeft Japan last van zeebevingen en als gevolg tsunami's. wij willen jullie hier graag wat meer over vertellen.

hoe ontstaat een aardbeving ?

De aarde ziet er van buitenaf naar binnen toe als volgt uit:

1. de aardkorst

2. de aardmantel

3. de buitenkern

4. de binnenkern


De aarde bestaat uit verschillende platen. Door convectiestromen onder de aardkorst gaan die platen bewegen.

deze platen kunnen 3 soorten bewegingen maken:

divergentie (van elkaar af)

convergentie (naar elkaar toe)

en transform (langs elkaar)


en dan heb je nog subductie, dat is als een zwaardere oceanische plaat die onder een lichtere continentale plaat duikt. dit veroorzaakt vaak een diep hypocentrum. dan heb ik het over ongeveer 200 kilometer diep.


de heftigste aardbevingen ontstaan bij convergentie. de platen drijven langzaam naar elkaar toe en raken elkaar op een gegeven moment vanzelf. de platen duwen tegen elkaar aan en er ontstaat druk. deze druk loopt erg hoog op en op een gegeven moment schiet er een plaat los en ontstaat er een aardschok, oftewel een aardbeving.

door jolie hooijen

hoe dat zit in Japan

Japan ligt op een breuk tussen 2 platen, hierdoor zijn er veel aardbevingen in Japan. vaak zijn deze ook erg heftig, de sterkste aardbeving in Japan was 5 jaar geleden in Sendai met een kracht van 9 op de schaal van richter. er ontstond hierbij ook een grote tsunami die grote stukken land wegspoelde. de laatste heftige aardbeving in Japan was vorig jaar met een kracht van 7,8 op de schaal van richter.

door jolie hooijen

een paar gevolgen van de aardbevingen in japan

schade door aardbevingen


Aardbevingen hebben allerlei verschillende sterktes, van heel veel aardbevingen merk je bijna niks. Ze zijn bijvoorbeeld niet krachtig genoeg of de aardbevingen zijn op een onbewoond. Juist op een dichtbevolkt gebied is een aardbeving al snel levensgevaarlijk of richt deze aardbeving veel schade aan. De kracht van de aardbeving zegt dus niet persé iets over de aangerichte schade, dit heeft ook te maken met naschokken trillingen en het geld om de gebouwen aardbeving "proof" te maken. Hierdoor zie je dus dat minder zware aardbevingen in ontwikkelingslanden alsnog grote schade kunnen veroorzaken. Dit komt omdat mensen in ontwikkelingslanden minder geld te besteden hebben aan ten eerste goede apparatuur voor het voorspellen van aardbevingen en ten tweede hebben ze niet genoeg geld en kennis voor het maken en bouwen van goede/ stevige gebouwen en woningen. Door aardbevingen ontstaan de aardschuivingen, hierbij beweegt de grond naar het dal toe, meestal dus van een helling af. Alles wordt hierbij meegenomen van gebouwen tot auto's en er is hier vaak veel schade en vaak zijn er ook veel slachtoffers

door madelotte hoogbergen

De schaal van richter


De schaal van Richter is een schaal die aangeeft hoe zwaar een aardbeving is. Deze meetmethode is gemaakt door een man genaamd Charles Francis Richter. (zie rechts) Charles Francis Richter was een seismoloog, dat houd in dat hij de trillingen in de aarde meet. Hij maakt daarbij gebruik seismograaf, dat is een apparaat die trillingen in de aarde meet en registreert. De schaal van richter werkt als volgt. Neem als voorbeeld dat een aardbeving een kracht van 1 op de schaal van richter heeft, dan valt er 1 boom om, als er een aardbeving is met de kracht van 2 dan vallen er tien bomen om. Als er een aardbeving plaatsvind met een kracht van 3 op de schaal van richter dan vallen er honderd bomen om, kortom, als je een stap omhoog gaat op de schaal van richter dan is de aardbeving tien keer zo sterk. Na dat de schaal van richter is bedacht zijn er nog veel andere meetschalen voor aardbevingen bedacht, deze schalen zijn niet zo zeer beter maar kunnen de details beter registreren. Als er een aardbevingen is die zwaarder is dan 6,5 of een aardbevingen die verder weg is dan 500 km, dan is de schaal van richter niet heel betrouwbaar meer. Als de aardbeving boven de 6,5 is dan wordt de kracht van de aardbeving door de schaal van Richter namelijk vaak te laag berekend. Dat komt doordat de schaal van richter er van uitgaat dat de aardbeving ongeveer 100 km diep in de aarde is ontstaan, als hij dus dieper is klopt de meeting niet meer.

door jarno twisker

tsunami


Een tsunami is een vloedgolf uit de zee die de kuststrook overspoelt, veelal veroorzaakt door een zeebeving, een zeebeving is een aardbeving maar dan in de zee. Het is een Japanse samenvoeging van de twee woorden tsu: haven en nami: golf. Tsunami’s kunnen een hoogte hebben van wel 80 meter, de hoogste tsunami ooit gemeten was in Japan, hij was maar liefst 85 meter hoog! Ook de kracht van zeebevingen worden aangegeven met de schaal van richter. Er zijn veel mensen die proberen aan te kunnen tonen wanneer er een tsunami gaat plaatsvinden, er worden veel verschillende alarmsystemen gemaakt maar degene die tot nu toe het beste werkt is het DART-systeem. Het DART-systeem is een systeem dat de golfhoogte in de oceanen meet, ook de snelheid en de lengte van een golf kunnen worden vastgesteld. Als blijkt dat er een tsunami aan komt word dat doorgestuurd naar de kustgebieden die het dichtst in de buurt zijn van de tsunami. Omdat er niet heel veel aandacht aan word besteed weten de mensen in de dorpen aan de kust niet goed wat ze moeten doen en overlijden. Als er een tsunami aankomt kun je het best de hoger gelegen gebieden opzoeken.

Een tsunami ontstaat als volgt: er ontstaat een zeebeving doordat 2 platen tegen elkaar aan zijn gebotst, er komt een kleine golf en hoe dichter hij bij de kust komt hoe hoger die word. Als de golf dichter bij de kust komt is de bodem van zee de zee steeds minder diep en komt er dus druk op de golf, daardoor gaat hij steeds hoger en hoger. Op een gegeven moment komt de golf aan bij de kust, dan word het echt gevaarlijk, de golf neemt alles mee wat los en vast zit. Als de golf is uitgeraasd komt het water met de zelfde snelheid nog een keer terug en stroomt het de zee in. Alles wat dan bij de heenweg van de golf is losgekomen word door het water de zee in gespoeld

door jarno twisker

https://youtu.be/u9ul455TOyM