Open traject Pedagogische Tact

voor docenten die weten waarom het gaat

Open traject Pedagogische Tact 2012-2013

In het schooljaar 2012-2013 is er voor 12 uitzonderlijke leraren uit het Primair, Voortgezet of Speciaal Onderwijs de mogelijkheid om tegen een sterk gereduceerde prijs deel te nemen aan het open traject Pedagogische Tact.

Wie komt in aanmerking?

We zijn op zoek naar leraren die met hun praktijk en met wie ze zijn bij de voortrekkers van hetkind kunnen en willen horen. Eigenlijk zoeken we dus naar leraren die al als heel goed bekend staan of de potentie hebben als zodanig “door te breken”.

Wat moet je doen?

Vooraf moet je je verdiepen in het begrip Pedagogische Tact en aan ons duidelijk maken waarom je mee wilt doen en wie je bent. Lees hier hoe je dat aanpakt:

http://www.nivoz.nl/?page_id=264

Big image