Quadern de camp

Projecte individual pel bloc d'ecologia 4t ESO

La vostra feina ha d'incloure:

- El quadern de camp amb presentació d'adaptacions a factors abiòtics