חמשת עמודי האיסלם - צום הרמדאן

נגה לקס, אורין שמש ונעמי פולק

חמשת עמודי האיסלם

כל אדם מוסלמי אמור לבצע את כל חמשת מצוות היסוד של המוסלמים: העדות,התפילה,הצום,הח'אג -עליה לרגל,הצדקה.

בחרנו להתמקד בצום הרמאדן.

Big image

צום הרמדאן

אדם מוסלמי צם במשך חודש שלם בשנה, זהו חודש הרמדאן (החודש התשיעי בשנה המוסלמית), בחודש זה מצויין תחילת הורדת הקוראן מן השמיים אל מוחמד, הקוראן הוא הספר הקדוש למוסלמים.

הצום מבטא חרטה על החטאם, שליטה עצמית, היתקרבות לתחושת העני ובנוסף מתבטא במעשי חסד כלפי זולת וצניעות יש להקפיד על הימנעות מחטאים כגון רכילות, הימורים וחטאים מוסריים אחרים.

תחילתו וסופו של הרמדאן נקבעים לפי מולד הירח הנראה, הצום מתחיל עם עלות השחר, ומסתיים עם שקיעת השמש. בערב, כשהצום מסתיים נהוג לערוך ארוחות חגיגיות. חודש זה נחשב למקודש באיסלם.

בחודש זה אסור לעשן ולקיים יחסי מין.

לחודש הרמדאן אין תאריך קבוע, משתנה לפי לוח השנה המוסלמי.

ישנם אנשים שפטורים מהצום, אנשים אלו הם חולים, ונשים בזמן הווסת, אם אנשים אלו אינם יכולים להשלים את ימי הצום כנראה יצטרכו לתרום צדקה.

בסיום חודש הרמדאן, המוסלמים חוגגים את החג "עיד אל-פטר", שהוא חג שבירת הצום. חג זה נמשך שלושה ימים, שבמהלכו נוהגים להתלבש היטב לאכול מאכלים מתוקים ולבקר את קרובי המשפחה, חג זה מתקיים החודש העשירי בשנה המוסלמית.

Big image
Big image