TAASKASUTUS

Olge loodusega Ettevaatlik.

Toimige õigesti.

Eestlased korraldavad 2018 aastal suure maailmakoristuspäeva!

Toimub 8.september 2018

Tihti Küsitud küsimused!

*Kas PaberKott On Odavam?

A:Jah

*Miks Te Tegite seda?

A:Sest Tahtsin inimestele näidata ,Et on parem Säästa loodust

Taaskasutamine

Taaskasutus on toimimisviis, mille korral kasutatakse varem tarvitatud seadmete ja materjalide jäätmeid või jäätmetes sisalduvat ainet.

Jäätmete ringlussevõtt on jäätmetes sisalduva materjali töötlemine eesmärgiga kasutada materjali kas esialgsel või muul otstarbel.

[1]

Taaskasutus aitab vähendada energia- ja veekasutust ning õhusaastet, tänu sellele paiskubatmosfääri vähem kasvuhooneefekti põhjustavaid gaase.

[2]


Samuti vähendab taaskasutus saasteainete heitkogust, mis muidu tekitaks sudu ja happevihma ning veekogude saastumist.

[3]


Taaskasutus on efektiivne viis jäätmete vähendamiseks ning see on kolmas element reduce, reuse, recycle (vältimine, taaskasutamine, taaskasutamine) jäätmete ringluse hierarhias.

[3]

Uutest materjalidest valmistatud toote tegemiseks kulub peaaegu alati rohkem energiat, kui valmistada seda toodet taaskasutatud materjalist.

[4]


See tähendab, et jäätmete kokku kogumine, selle sorteerimine on palju odavam, kui valmistada toodet uutest materjalidest.

[5]


Kasutuskõlbliku materjali kasutamine toote algsel või uuel otstarbel pole looduse jaoks koormav.

[6]

10 DIY Creative Ways to Reuse / Recycle Plastic Bottles part 1