עמודי האסלם

מצוות הצדקה

רקע כללי על המצווה

במצווה זו המוסלמי מתחייב לתת צדקה לעניים,לעבדים והנשים.סכום התרומה נקבע על פי היכולת הכלכלית של כל מוסלמי.המוסלמי יכול לתרום יותר מהמקובל למען גאולה רוחנית.בד"כ המוסלמי תורם כ 2.5 אחוז מהכסף אשר מקבל בחודש.הזרם השיעי נוהגים לתרום גם חמישית מהנכסים שלהם.חשוב לציין שמצווה זו לא קיימת רק
באיסלם אלא גם ביהדות והנצרות.