אור ירוק

העמותה לשינוי תרבות הנהיגה בישראל

קצת על העמותה...עמותת "אור ירוק" הוקמה בשנת 1997 מתוך הכרה בחשיבות העליונה של מאבק ללא פשרות בתאונות הדרכים וחשיבות מעורבות הקהילה בו. המטרה המוצהרת של העמותה היא לצמצם עד כמה שאפשר את מספר הנפגעים בתאונות דרכים ולהשפיע על שינוי תרבות הנהיגה בישראל.

אור ירוק היא עמותה פרטית הממומנת מאמצעים עצמיים ומתרומות .

יו"ר העמותה ומייסדה הוא אבי נאור, אביו של רן נאור ז"ל, שנהרג בתאונת דרכים בעת שירותו הצבאי, והוא טרם בן 20.

החזון

עמותת "אור ירוק" היא עמותה פרטית הנאבקת להצלת חיים בכבישים ולצמצום הקטל בכבישים. העמותה מאמינה שהאחריות להרג בכבישים מוטלת לא רק על הנהג לבדו אלא גם על הממשלה.

העמותה מאמינה כי לא נכון להטיל את כל האשם רק על נהגים והולכי הרגל, וכי תפקיד המדינה להגן על הנהג והולך הרגל מטעויות ולצמצם את מספר הנפגעים בכבישים על ידי בניית תשתיות מצילות חיים כמו גדרות הפרדה בין נתיבים, הגברת האכיפה, חינוך לבטיחות בדרכים מגיל הגן, קיצור זמן הטיפול בפצועים מתאונות ועידוד השימוש באביזרי בטיחות מצילי חיים – הכול על ידי השקעת כסף ומאמץ.

פעילויות שעמותת אור ירוק עושה:

התנדבו לאור ירוק
מגישות: מאילי ברהום ואביה לשם

כיתה: ט'3

מורה: שירלי חראזי