Grondwet art.6

Door Yoeri en Ilaf

Keuze grondwetsartikel

Wij zijn Yoeri en Ilaf, we studeren juridisch aan het Friese Poort. We hebben deze grondwetsartikel gekozen omdat we het belangrijk vinden dat ieder mens vrij is om zelf zijn eigen geloof te kiezen of om niet gelovig te zijn. Bijvoorbeeld Ilaf is moslim en Yoeri is niet gelovig.


Big image

Letterlijke tekst grondwetsartikel

1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.Onze beschrijving van het artikel

Het artikel gaat over de vrijheid van godsdienst. Dit houdt in dat ieder mens de vrijheid heeft om zelf de keuze te maken waar hij/zij in gelooft. Zo is er ook ruimte voor de een vrije keuze voor een godsdienstloze levenshouding.


Klassieke- en sociale grondrechten

Klassieke grondrechten zijn de grondrechten die al vanaf het begin in de grondwet zijn opgenomen. Sociale grondrechten zijn de wetten die hier later aan werden toegevoegd. Klassiek grondrechten gaan over een overheid die iets niet mag doen en bij sociale grondrechten dat de overheid zich ergens juist mee bemoeid.


Vrijheid van godsdienst is een klassiek grondrecht aangezien de overheid je niet mag verplichten gelovig te zijn of juist niet.

Werking grondrechten

Grondrechten zijn geschreven om burgers ten opzichte van de overheid meer ruimte en zekere vrijheid te geven. Horizontale werking gaat over de burgers onder elkaar en verticaal burgers tegen over de overheid. Onze artikel over geloofsvrijheid is verticaal omdat het gaat over de burgers ten opzichte van de overheid.


Onze mening

Wat onze mening over dit artikel is? Wij zijn het er helemaal mee eens. Wij vinden dat iedere mens een eigen keuze mag maken of die gelovig wil zijn of juist niet. Daar heeft niemand iets over te zeggen. De overheid geeft de gelegenheid om ieder keuzes te laten maken over zijn of haar soort geloof, zonder dat er gediscrimineerd wordt.