ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸ.ನಿ.ದ.ಪ.

A Spicy Story!

ಗೋಲ್‌ಮಾಲ್ ಗಂಡ ..ಹಿಕ್ಮತ್ ಹೆಂಡತಿ..

ಗೋಲ್‌ಮಾಲ್ ಗಂಡ ..ಹಿಕ್ಮತ್ ಹೆಂಡತಿ..

ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮನಸು.. ಹಸಿ ಹಸಿ ಕನಸು..

ಪಕ್ಕಾ 420... ಮಜಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ..!!

ಮನುಷ್ಯ ಗ್ಲೋಬಲ್ಲು.. ಮನಸ್ಸು ಲೋಕಲ್ಲು..!!

ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬರೀ ಓಳು.. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇವರ ಗೋಳು..

ಅವನು ಛತ್ರಿ.. ಅವಳೂ ಕಂತ್ರಿ... ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ರೀ..