BTW

X-Stream

Waarover betaald u BTW?

U betaalt btw over uw omzet. Uw omzet is de vergoeding die u in rekening brengt voor de goederen en diensten die u levert. Over sommige goederen en diensten betaalt u geen BTW. Bijvoorbeeld bij vrijstelling of verlegging van btw. Ook als u zaken doet met het buitenland gelden andere regels.

Hoe berekend u BTW?

U berekent btw over de vergoeding voor uw goederen of diensten. Het totaalbedrag dat u aan uw klanten in rekening brengt, is dan inclusief btw. Welk btw-tarief u toepast, hangt af van het soort goederen of diensten dat u levert.


U berekent btw over de vergoeding die u rekent voor uw leveringen of diensten. Vaak is deze vergoeding opgebouwd uit verschillende onderdelen: de prijs van de geleverde goederen of diensten en de bijkomende kosten. Over het totaal hiervan berekent u btw.

Privé gebruik

Gebruikt u goederen of diensten van uw bedrijf ook privé? Bijvoorbeeld voor uzelf of uw personeel? Dan mag u soms voor dat privégebruik geen btw aftrekken. In andere gevallen trekt u de btw wel af, maar betaalt u ook btw voor het privégebruik.


Van privégebruik is sprake als u:

§ goederen of diensten koopt die u zowel zakelijk als privé gebruikt. U gebruikt bijvoorbeeld uw auto of bedrijfscomputer ook privé of u laat een bedrijfspand schilderen dat u ook privé gebruikt.

§ goederen voor privégebruik aan uw bedrijf onttrekt. U koopt bijvoorbeeld een nieuwe auto of computer voor uw bedrijf. De oude auto of computer gebruikt u daarna alleen nog privé.

Meer informatie

U kunt meer informatie over BTW vinden op de sites:


www.belastingsdienst.nl

www.rijksoverheid.nl