Kom naar het kenniscafé!

iedere maand een ander leuk en informatief onderwerp!

Zet donderdag 7 januari 2016 alvast in je agenda!

Op donderdag 7 januari 2016 nodigen we je uit om deel te nemen aan het kenniscafé. Tijdens het kenniscafé willen we graag kennis met elkaar delen, casuïstieken bespreken, luisteren naar een (of meerdere) interessante spreker(s) en dat alles in een informele setting.


7 januari hebben we Tabbe Buijs van Ruijs coaching als spreker over verslaving op de werkvloer.

Programma

15:45 uur - ontvangst kantine Arbo - tweede etage

16:00 uur - presentatie verslaving bij werknemers door Tabbe Buijs

17:00 uur - afsluiting

Informatie over de lezing

Verslaving is een van de stille kapitaalvreters op de werkvloer. En toch is bij geen enkele werkgever bekend welk probleem er speelt in zijn organisatie. Dit komt doordat het onderwerp is omringt met schaamte en ontkenning. Mensen die verslaafd zijn zullen juist er alles aan doen om die problematiek te verbergen voor de werkgever. Toch heeft het een grote impact op verschillende onderdelen binnen een bedrijf. Je moet hierbij denken aan een groter ziekteverzuim, verlies van productiviteit, veiligheid op de werkvloer, betrokkenheid van de werknemers, etc.

Onderzoek heeft uitgewezen dat 10 % van de beroepsbevolking verslaafd is, 21 % drinkt of gebruikt overmatig. Dit heeft natuurlijk een weerslag op een organisatie. Zo is bijvoorbeeld bekend dat 14 % van alle bedrijfsongevallen alcohol gerelateerd is. Zo’n 26 % van het totale ziekteverzuim komt voort uit problematisch gebruik in het weekend (de bekende Blauwe Maandag) en maar liefst 20 % van alle werknemers geeft aan last te hebben van het gebruik van een collega. Bij risicovolle beroepen liggen deze cijfers hoger.

Ruischcoaching werkt al geruime tijd in de verslavingszorg. Wij hebben een enorme passie voor herstel. We zien het als onze missie om het probleem verslaving boven water te krijgen en bespreekbaar te maken. Door de taboes rond verslaving te doorbreken wordt het voor de mensen die leiden aan die ziekte ook makkelijker om er voor uit te komen. Na jaren van goede samenwerking met UWV en Gemeentes merken wij dat er binnen het bedrijfsleven ook steeds meer behoefte ontstaat om dit probleem aan te pakken. Wij kunnen bedrijven en instellingen steunen in het herkennen van het probleem. Management en leidinggevende ondersteunen in het aangaan van het gesprek met de werknemers en bieden gerichte hulp en oplossingen in het traject wat daarna eventueel kan volgen. Graag gaan wij samen met u iets dieper in op deze materie en nodigen wij u uit om te komen luisteren naar onze presentatie.

Voor wie is het kenniscafé?

Het kenniscafé is voor iedereen toegankelijk. Tijdens een informele setting willen we kennis met elkaar delen, casuïstiek bespreken, discussiëren en kennis vergroten.


Jouw inzet is daarbij van groot belang en wordt zeer op prijs gesteld.


Als je mee wilt doen, stopt jouw werkdag om 16:00 uur.


Wil je zelf een onderwerp inbrengen, geef dit dan door aan Janwillem, Dick, Diederik of Linne. Dan zorgen wij dat dit onderwerp op de agenda komt te staan!