הגדת פסח

מספר על הגדת פסח ויציאת מצרים

The Prince of Egypt - The Plagues (with lyrics)

פרעה

פרעה היה מלך אחזרי. הוא הרגיש שעם ישראל גדלה באנשיה והוא חשב שעוד שנה הם כבר יהיו יותר חזקים מהעם שלו אז הוא המציא חוק שכל בן שנולד לבני ישראל חייבים להרוג אותו או לשלוח אותו ליאור. פרעה אמר שכל הגברים מבני ישראל יעבדו עבודת פרך.

משה

הייתה אישה שקרוא לה יוכבד. היה לה בן בכור ( אהרון) ובת ( מרים). יוכבד הייתה בהריון. היא בכתה ובכתה שאמרו שהיא תצטרך לשלוח את הבן שלה החדש ליאור. היא הכינה לו תיבה ועטפה את הבן שלה בשמיכות והיא שמרה עליו טוב. ורק להיות בטוחה שהכל בסדר היא אמרה למרים לעקוב אחרי התיבה ולוודא שהכל בסדר.
12 Moses is Born
Dayenu, Coming Home - The Fountainheads Passover Song

עשרת המכות

משה בא לפרעה ואמר לו אני יהודי ה שלח אותי להציל את בני ישראל אז תתן לבני ישראל להיות חופשיים או שכל העם שלך ואתה תסבול. פרעה לא הסכים , ואם זה היו תוצאות. כל פעם שפרעה לא הסכים היה מכה. המכות הם:

1) דם- שכל המים הפכו לדם

2) צפרדע -מכל מקום יצאו צפרדעים

3) כינים- שפוגעים במצרים ובבהמותיהם.

4) ערוב-ערוב כבד ממלא את בתי המצרים ואת אדמתם. על פי הפרשנות המסורתית, הערוב הוא תערובת של חיות טרף, אך פרשנים מודרניים יותר פירשו שהכוונה לחרקים ומכרסמים.

5) דבר-מגפת דֶּבֶר מכלה את כל בהמותיהם של המצרים. מחלה זו ככל הנראה אינה המחלה הנקראת היום דבר, היות שהמחלה המודרנית פוגעת בעיקר בבני אדם ולא בבהמות. גם אין זו מחלת דֶבֶר הבקר, מכיוון שעם בעלי-החיים שנפגעו ממנה, ‏על פי ספר שמות, נמנו גם סוסים, חמורים וגמלים, ‏שאינם נדבקים ואינם חולים בדֶבֶר הבקר. ‏

6) שחין -מחלת אבעבועות תוקפת את המצרים ואת בהמותיהם.

7) ברד- ברד כבד ניתך בארץ מצרים, שובר את העצים, פוגע בגידולים החקלאיים, והורג את האנשים והבהמות ששהו מחוץ לבתים. בתוך הברד התלקחה אש, ואל הברד נלוו גם קולות מפחידים.

8) ארבה-ארבה כבד מגיע לארץ מצרים ואוכל את כל הגידולים שעוד נותרו אחרי הברד.

9) חושך-במשך שלושה ימים שוררת אפילה מוחלטת במצרים.

10) בכורות-במשך שלושה ימים שוררת אפילה מוחלטת במצרים.

The Ten Plagues of Egypt

יציאת מצרים

בסוף פרעה הסכים אז משה אמר לכולם שיוצאים ממצרים כולם מיהרו לצאתלפני שפרעה יחליף את דעתו. עם ישראל הגיעו לים סוף ושמאו רדיפות סוסים. לא היה זמן לעלות על ספינות וסירות אז ה הבין שמשה צריך עזרה אז ה אמר למשה להרים את מקלו וכל ים סוף יתפצל לשניים. עם ישראל מיהר לעבור והם הצליחו וכל החיילים של פרעה טבעו בים. ובני ישראל ניצחו!!!!
Yesterday Passover Parody