תקשורת בין בעלי חיים!!!

מגישות : עדן ונטליה

תקשורת בין בעלי חיים

תקשורת בין בעלי חיים מתבצעת כאשר בעל חיים משדר מסר מסוים הוא ובעל חיים אחר קולט את המסר ומגיב. לצבאים התנהגות מיוחדת שטורף דוגמת זאב נמצה בסביבה הצבי השליט הוא החזק ביותר מנתר למעלה ברגליים מתוחות ומבצע קפיצות מרשימות הנראות ממרחק. התנהגות זו מעבירה מסר של סכנה לשאר העדר . הצבאים שקלטו את המסר מגיבים במנוסה.
כמו לבני אדם יש לחיות את אותה פעולת תקשורת לפעולת תקשורת יש ארבעה שלבים: מוסר מידע , מסר מידע ,מקבל מידע ומשוב .

מוסר: מי שמוסר את המידע?

מסר: איזה מסר העביר מוסר המידע

מקבל: מי שקיבל את המידע

משוב: מה הייתה התגובה של המקבל.

Big image

תמונות המראות תקשורת בין בעלי חיים

דוגמאות לתקשורות בין בעלי חיים

צרעה עם צבעי אזהרה

צבעי אזהרה ,של הצרעה משדרים לבעלי חיים טורפים שיש לה ארס בעוקץ

כלב מסמן טריטוריה על ידי הפרשת שתן

המחיה ובטריטוריה נעשית בעזרת קולות, הפרשת חומרי ריח וכדומה . כך בעל החיים מכריז טרטוריה
תקשורת בין בעלי חיים