עשרת הדיברות

מגישים :אריאל קניון ועדי בן עזרא

ענן המילים

Big image

משה בראי האומנות

עשרת הדיברות

אני רק מזכיר שזה היה מסודר והתבלגן

מבט ממוקד על דיבר