Goede Bejegening!

Benader een persoon zoals je zelf benaderd zou willen worden

Wat is bejegening nou eigenlijk?

Bejegening is de manier waarop je iemand benadert. Bij een goede bejegening komen een aantal dingen kijken;


 • Respect
 • Houding
 • Taalgebruik
 • Eerlijkheid
 • Vertrouwen
Dit zijn de 5 belangrijkste punten waar je rekening mee moet houden voor een goede bejegening.

Algemene punten met betrekking tot beroepsuitoefening

 • Welzijn en gezondheid van de zorgvrager staat centraal
 • Ik ben verantwoordelijk en aanspreekbaar voor en op mijn handelingen
 • Ik weet mijn grenzen op gebied van deskundigheid
 • Ik zorg goed voor mezelf
Big image

Verpleegkundige of verzorgende in relatie tot de zorgvrager

 • Iedere zorgvrager heeft recht op goede zorg
 • Ik steef naar een goede zorgrelatie met de zorgvrager
 • Ik houd de relatie met de zorgvrager professioneel
 • Ik respecteer en bescherm de privacy van de zorgvrager

"Adequate bejegening is een van de meest belangrijke randvoorwaarden voor een goede zorg- dienstverlening aan cliënten"

De verpleegkundige of verzorgende tot (in)formele samenwerkingspartner

 • Ik werk goed samen met mijn team en vakgenoten
 • Ik werk goed samen met mantelzorgvragers en vrijwilligers
 • Ik werk goed samen met niet zorgverleners
 • Ik werk samen met zorgverleners en andere disciplines

De verpleegkundige of verzorgende in relatie tot de samenleving

 • Ik draag bij aan de bevordering van de volksgezondheid
 • Ik verleen ook buiten mijn werk professionele deskundigheid in noodsituaties
 • Ik behoud onafhankelijk, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid
 • Ik draag bij aan een goed milieu binnen de zorg