TNTT WEEKLY

Week of March 20th, 2017

Big image

NATIONAL FUNDRAISING CAMPAIGN

Tạ Ơn Chúa đã ban cho Tiệc Gây Quỹ tại Miền Nam Hoa Kỳ, tổ chức tại Houston, TX Chúa Nhật 19 tháng 3, 2017 đạt được kết quả tốt đẹp với số tiền ủng hộ sau khi trừ chi phí (net raised) là $137,572.00.


Chân thành tri ân:

 • Bishop George A. Sheltz.
 • Quý Ân Nhân và Mạnh Thường Quân.
 • Đức Ông Phanxicô Phạm Văn Phương và Cha Phanxicô Xaviê Trần Quốc Tuấn, Nguyên Tổng Tuyên Úy.
 • Quý Cha Chánh Xứ, Phó Xứ và Tuyên Úy các Đoàn: La Vang, Lộ Đức, Các Thánh Tử Đạo, Port Arthur.
 • Quý Vị Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ La Vang, Lộ Đức, Các Thánh Tử Đạo, Ngôi Lời.
 • 2 Linh Mục MC Vũ Hải Đăng và Nguyễn Đình Truyền.
 • Quý Cha Tuyên Úy, Quý Cha và Quý Sơ các Dòng: Đa Minh, Mến Thánh Giá, Chúa Cứu Thế và các Dòng trong vùng Houston, TX.
 • Quý Trợ Tá, đặc biệt là Trợ Tá Trịnh Tiến Tinh và Trợ Tá Yến.
 • Gia Đình anh chị Nguyễn Quỳnh Christine.
 • Các Đài TV và Phát Thanh vùng Houston.
 • Quý HLV và Huyng Trưởng thuộc các Đoàn Thánh Tâm - Port Arthur, Anrê Dũng Lạc, Kitô Vua - Lộ Đức, Kitô Vua - Arkansas, Nữ Vương Hòa Bình, Arlington 117, Phêrô Quý, Thánh Tâm. Đặc biệt là các HT Đoàn La Vang và các em Đoàn Thánh Tâm Port Arthur, Anrê Dũng Lạc, Kitô Vua - Lộ Đức, Kitô Vua - Arkansas, Nữ Vương Hòa Bình, Arlington 117, Phêrô Quý, Thánh Tâm. Đặc biệt đến các em Hiệp Sĩ, Nghĩa Sĩ và HT Đoàn Kitô Vua, Family và Music Band và Thầy Danh.
 • Ca Sĩ Thúy An và Nguyễn Cao Nam Trân.
 • Ban Nhạc và Ban Âm Thanh.
 • Cùng tất cả các Trợ Tá, Huấn Luyện Viên và Huynh Trưởng trong Ban Tổ Chức. Nhất là vợ chồng HLV Tiến và Biên đã rất vất vả lo mọi thứ cho việc tổ chức cũng như mời gọi tham dự và đóng góp. Cám ơn HLV Khánh Dư cũng đã phụ giúp cho việc tổ chức và phụ trách phần giới thiệu trong phần khai mạc.


Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể trả công bội hậu cho tất cả quý ân nhân và tất cả những ai đã góp công góp của cũng như yểm trợ cho việc tổ chức gây quỹ lần thứ bảy này gặt hái được thành quả tốt đẹp.


Chân Thành Tri Ân,


Giuse Nguyễn Đình Mạnh Trường

Trưởng Ban Tổ Chức

Big image

VEYM WEEKLY GOSPEL RESOURCES

Please contact Weekly Gospel Lesson team (ctttproject@tntt.org) for any questions or concerns. E-versions are available on the TNTT website under Resources/Weekly Scripture Lesson, or access from this URL: www.tntt.org/resource/weekly-scripture-lessons/

Big image

4TH SUNDAY OF LENT - MARCH 26TH, 2017

 1. Explore It! In this Gospel, Jesus heals a blind man, who in turn professes his faith in Christ on multiple instances. In those times, those with strange afflictions or diseases were considered “punished” by God, and in turn, cast aside by society. The Jews, not convinced by the man’s testimony of his healed blindness, and insistence on his faith to Christ, threw the man out.

 2. Connect It! When you pass someone who’s different or worse off from you are, what’s the first thing that comes to mind? A homeless person? A handicapped individual? Or someone you had a falling out with? We are called not to judge others, but to bring light to those who can’t “see.” That can include reaching out to them, or extending a helping hand, rather than put them down with our words and thoughts

 3. Reflect It! Consider whether your thoughts and words are charitable of another. Do they bring you and others closer to Jesus? Would you like to hear those type of discussions about yourself? Are you aware of your imperfect condition? Others are have imperfections too, only some imperfections may be more visible than others- would you be in any place to put yourself above them if you yourself have imperfections?

 4. Live It! This week, evaluate what you trust more in at peacetime or stress-time. Check your mindset if you are putting your trust in God at every step of your day.

 5. Remember It! Do you believe in the Son of Man?” (John 9:35)

TIBERIA 10 FINAL DEADLINE IS MARCH 28TH

Big image
Big image

Chúc Mừng

SA MẠC PHÊRÔ 13

Chúc mừng quý trưởng, huấn luyện viên và nhất là các sa mạc sinh Phêrô 13 đã hưởng ứng được lời kêu gọi từ Chúa Giêsu Thánh Thể để trải qua khoá huấn luyện Huynh Trưởng cấp 1 đầy ý nghĩa cuối tuần vừa qua. Cuộc vui nào rồi cũng phải kết thúc nhưng nếu các sa mạc sinh chia tay trong tinh thần phục vụ và phó thác, thì ơn Chúa sẽ nung đốt và thánh hoá các Trưởng. Tạ ơn Chúa Giêsu Thánh Thể đã ban nguồn ơn Thánh và đã sai chúng ta đi. Chúc quý trưởng ra đi và mang lại trên vai màu khăn đỏ thắm bằng những hy sinh, nhiệt tình phục vụ, và lòng yêu mến Ngài luôn mãi.

Big image

UPCOMING EVENTS

April 6th

Lửa Thiêng 47 | HLHT Cấp 2 | Ngành Ấu Nhi | Anaheim, CA | MTN

Lửa Thiêng 48 | HLHT Cấp 2 | Ngành Hiệp Sĩ | Anaheim, CA | MTN

April 7th

Samaritanô 63 | Trợ Tá | Anaheim, CA | MTN

Apr 20th

Hội Nghị Huấn Luyện Viên | Tampa, FL

May 27th

Samaritanô 62 | Huấn Luyện Trợ Tá | Walnut Grove, CA | MTY | Contact: Tr. Kim Nguyệt

May 26th

Chuyên Đề: Lãnh Đạo & Sinh Hoạt | Rockville, MD | MTĐ | Contact: Tr. Hồng Nhung

Jun 1st

Damas 19 | HLHT Cấp 1 | Goshen, MA | MĐB| Contact: Tr. Sam Trần

Jun 2nd

Samaritanô 61 | Huấn Luyện Trợ Tá | Goshen, MA | MĐB| Contact: Tr. Sam Trần

Jun 17th

Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Rước Lễ" - National Day of Adoration

Jun 28th

Tiberia 10 | HLHT Cấp 3 | Honolulu, HI | MTY

Jun 29th

Xuất Hành 60 | HLHT cấp 1| Honolulu, HI | MTY

Xuất Hành 61 | HLHT cấp 2 | Ngành Ấu Nhi | Honolulu, HI | MTY

Jun 30th

Samaritanô 64 | Huấn Luyện Trợ Tá |Honolulu, HI | MTY

Jul 13th

Xuất Hành 57 | HLHT Cấp 1 | King City, CA | MTY | Contact: Tr. Đinh Kim Nguyệt

Xuất Hành 58 | HLHT Cấp 2 | Ngành Thiếu Nhi | King City, CA | MTY

Jul 20th

Xuất Hành 28 | HLHT Cấp 1 | Anaheim, CA | MTN/LDNS | Contact: Tr. Jimmy Lâm-Mỹ

Jul 27th

Hội Nghị Huấn Luyện Viên | Oakland, CA

Aug 9th

Ánh Lửa 24 | HLHT Cấp 1 | Annapolis, MD | MTD | Contact: Tr. Nguyễn Hồng Nhung

Ánh Lửa 25 | HLHT Cấp 2 | Ngành Nghĩa Sĩ | Annapolis, MD | MTD

Aug 10th

Dấn Thân 18 | HLHT Cấp 1 | Lincoln, NE | MTR | Contact: Tr. Nguyễn Minh Nghiệm

Tin Yêu 15 | HLHT Cấp 2 | Ngành Nghĩa Sĩ | Lincoln, NE | MTR

AUG 25TH

Lửa Hồng 23 | HLHT Cấp 1 | Auburn, WA | MTB | Contact: Tr. Hoàng Thanh Nam

Xuất Hành 3 | HLHT Cấp 2 | Ngành Thiếu Nhi | Auburn, WA | MTB

Aug 30th

Tiberia 11 | HLHT Cấp 3 | Wichita, KS | MTR

Oct 1st

Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Cầu Nguyện"

Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng - Tháng Mân Côi 2017

Dec 3rd

Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Làm Việc Tông Đồ" - National Day of Apostolic Works

TNTT Weekly

sẽ được gởi ra mỗi tuần để mọi thành viên theo dõi các chương trình của Phong Trào.


TNTT Weekly welcomes your interviews, announcements, and stories. If you would like to submit a story or advertisement, first consult our TNTT Weekly Submission Guide and then send your submission to truyenthong.veym@gmail.com.


Click on TNTT Weekly Archive to view past TNTT Weekly articles!


T.M. BCHTU


Ban Truyền Thông