חמוציות באומגה 3

מאת אור ז'ורבין

מידע

ארץ מקור: ארה"ב.

משפחת צמחים: אברשיים.

החלק שאנו אוכלים מן הצמח הוא את פרי השיח.

איזור גידול: אמריקה הצפונית בשדות חפורים ומוקפים סוללה המאפשרת את הצפתם במים.

Big image