אוטיזם ..

מגישים : ניק ורומי

אוטיזם מהו?

אוטיזם הוא קושי בתקשורת מילולית ולא מילולית .

קושי בהתנהגות חברתית.

קשיים באיזון החושי.תפקוד כללי נמוך.

מעט או היעדר דבור

ניתוק מהאנשים , התנהגויות קשות ,

קשיים גדולים באיזון החושי.

אוטיזם - אחי הקטן