Biologia

Sprawdzian

Zagadnienia

1.Cechy charakterystyczne organizmów żywych.

2 .Czynnosci życiowe.

3. Organizacja organizmów żywych.

4.Metoda naukowa, na czym polega.

5. Dziedziny biologii.

Co warto powtórzyć?

KOMÓRKOWA BUDOWA ORGANIZMÓW

1.Cechy charakterystyczne organizmów żywych.

- budowa komórkowa - wszystkie organizmy ,niezależnie od rozmiarów ,są zbudowane z komórek,

- wzrost i rozwój - pierwszy proces umożliwia organizmom zmiane wielkości i masy ciała ,drugi obejmuje wszystkie zmiany ,jakie zachodzą w ciągu ich życia,

- ruch - umożliwia zwierzętom przemieszczanie się, a roślinom ,na przykład kierowanie liści w stronę słońca,

- reakcja na bodźce - takie jak światło i dźwięk ,umożliwia organizmom przystosowanie się do zmian zachodzących w środowisku,

- odżywianie się - czyli dostarczanie organizmowi składników pokarmowych,

- oddychanie - które polega na uwalnianiu z pokarmu energii potrzebnej organizmom do życia,

- wydalanie - które polega na usuwaniu z organizmu szkodliwych substancji powstających w komórkach,

- rozmnażanie się - czyli zwiększanie liczby organizmów tego samego gatunku,

3. Organizacja organizmów żywych.

  1. Poziom molekularny, w skład którego wchodzą:
  2. Poziom organizmalny, w skład którego wchodzą:
  3. Poziom ponadorganizmalny, w skład którego wchodzą:
Big image

4.Metoda naukowa, na czym polega.

Metoda naukowa czyli badanie jakiejś formy lub obiektu za pomocą eksperymentu.Z obserwacji wywnioskowuje się teze lub hipoteze.

Jako metodę naukową rozumie się:

  • całokształt sposobów badawczego docierania do prawdy i pojęciowego przedstawiania jej,
  • sposób uzyskiwania materiału naukowego do prowadzenia badań.

W pierwszym znaczeniu metoda naukowa to ogół czynności i sposobów niezbędnych do rozwiązywania problemów naukowych, do tworzenia prac naukowych i do oceny wyników tych działań.

W jej obrębie mieści się metoda badań naukowych, rozumiana jako sposób zdobywania materiałów do badań, stanowiących podstawę do opracowania teoretycznego, do rozwiązania problemu naukowego, a w końcu – do napisania pracy naukowej. Metody badań stosowane do rozwiązania określonego problemu nazywane są metodami roboczymi.

Dzięki stosowaniu metody naukowej nauka rozwija się prawidłowo i poszerza zakres naszej wiedzy.

Metoda naukowa powinna być przystosowana do przedmiotu badań. Niektóre jednak zasady pracy badawczej są uniwersalne – dla wielu przedmiotów badań i dla wielu nauk.

Richard Dawkins - Jak uzasadnić metodę naukową

5. Dziedziny biologii.

Zoologia - zajmuje Się badaniem Zwierząt Anatomia - zajmuje Się badaniem Budowy WEWNĘTRZNEJ organizmów morfologia - zajmuje Się Budowa zewnętrzna organizmów Botanika - zajmuje Się badaniem Roślin Cytologia - zajmuje Się badaniem komórek Histologia - zajmuje Się badaniem tkanek Genetyka - zajmuje Się badaniem dziedziczenia Cech Mikrobiologia - zajmuje Się badaniem mikroorganizmów Ekologia - zajmuje Się badaniem zależności Między organizmami środowiskiem ornitologia - zajmuje Się badaniem Ptaków ichtiologia - zajmuje Się badaniem ryb Antropologia - zajmuje Się badaniem istot ludzkich Biofizyka - zajmuje Się przepływem w układach biologicznych Energii Fizjologia - zajmuje Się badaniem mechanizmów rządzących przebiegiem czynności życiowych organizmów Embriologia - zajmuje Się badaniem Życia na etapie JEGO Rozwoju zarodkowego Ontogeneza - zajmuje Się badaniem powstawania i Rozwoju poszczególnych organizmów od zapłodnionego jaja robić Śmierci Etologia - zajmuje Się badaniem Zachowania organizmów w Ich naturalnym Środowisku Genetyka populacyjna - ogarnia badaniami Cale populacje Systematyka - rozważa rodowód organizmów na TLE innych gatunków Astrobiologia - zajmuje Się badaniem Możliwości występowania Życia pozaziemskiego
Big image

FILM BIOLOGIA EKOLOGIA

FILM BIOLOGIA EKOLOGIA