גורמים טיפולים במרחב המדומיין

מאמר מאת רוית ראופמן וחיים וינברג

ליאת כהן, מירב רדי ואתי ליצקי דרור// מגמת תקשוב ולמידה// המרכז ללימודים אקדמיים

הממצאים העיקריים במאמר:

בקבוצות שונות ברשת מתקיימים תהליכים קבוצתיים הדומים לאלו המתקיימים בקבוצות טיפוליות פנים-אל-פנים.

Big image

הגורמים הטיפוליים שנמצאו בקבוצות שונות ברשת:

Big image

גורמים טיפוליים היחודיים לקבוצות ברשת

- היכרות עם אנשים מלאומים, גילים, תרבויות ורקעים אתנים שונים.

- למידה על על שונות בחברה

- להיות "אזרח העולם"

Big image

לסיכום, המרחב הוירטואלי טומן בחובו פוטנציאל טיפולי רב עוצמה

רשימת מקורות:

וינברג, ח. וראופמן, ר. (2014). גורמים טיפוליים במרחב המדומיין. [גרסה אלקטרונית]. נדלה מ:

http://www.isragrouptherapy.org.il/