הצגת הלמידה: אבי כוכבי

למידה משמעותית דרך שני היבטים - אבי

חקר פעיל


ציר זמן


בתחילת הפרוייקט התפיסה הכללית שלי הייתה יותר חופשית ופחות מתוכננת, למרות שאני מאוד אוהב לתכנן דברים ולהוציא אותם לפועל. רק אחרי ציר הזמן התחלתי להבין שאני יכול לדרוש ומעצמי, התחייבות אל חלוקת זמנים.

חקר פעיל תמיד היה עבורי יותר עבודה אישית שלרוב סביר להניח שהתלמידים לא יודעים את בסיס הידע התרבותי בעיקר שיש לי. עם ציר הזמן שמשתלב עם חקירה פעילה, אפשר למקד אותם לכיווני הידע שיש ברשותי ולתת להם לחקור ולא רק לשמוע על זה מהמורה

למידה משמעותית דרך שני היבטים - מוטי

ציר זמן

בהתחלה לא עבדתי עם צירי זמנים, אלא בצורה איטואטיבית, שום דבר לא תוכנן מראש וההתקדמות הייתה תלויה בעצמה בלבד. ועכשיו יש לי תחנות שאליהם אני צריך להגיע ויותר מכוון מטרה

ימ"ה

לא הייתה לי בתחילה שום חלוקה של מיומנויות ושאר הקטגוריות, או מודעות לכך וכעת אני יכול, בעיקר בתחומי ידע ומיומנות בהרגלים, לבקש מעצמי איזו מיומנות/הרגלים אני רוצה מהם דגש יותר מבעבר

המשך התפתחות דרך שני היבטים - אבי

שאלה פוריה

אני חושב שהצלחתי להבין את זה אבל אני צריך יותר להתנסות כדי לקבע בראש שלי, מי שאלה פוריה ואיך תלמידים יכולים לתפוס אותה


כתיבת מחוונים

זה תמיד חלק שאני אף פעם לא יודע אם הוא עובד או לא וכיצד באמת אפשר למקד את זה בבדיקת התשובות

המשך התפתחות דרך שני היבטים - מוטי

מחוונים

היה לי קשה לכמת דברים שהוא לא תמיד בעלי איכות של כימות, רק ניסיון יכול לעזור במזעור הקושי

רפלקציה

יש לי בעיה להפעיל את התלמידים בנושא זה כי התגובות שלהם מאוד פשטניות, כלליות ולא אישיות. כולם מגיעים לאותם משפטים בסיכומים, נתינת דוגמאות לרפקלציות אחרות ולתת להם להביע זאת ככתיבה ולא כדיבור בלבד

אי נוחות בהיבט אחד - אבי

טיוטות מרובות ומשובי אמ"ת

זה פשוט לא פרקטי מבחינת זמנים של מה שקורה בשטח, למרות שמבחינה רעיונית הוא נכון ביותר

אם אפשר לעשות שתי פרנזטציות עד הבחינה עצמה, זה יהיה נס

אי נוחות בהיבט אחד - מוטי

ימ"ה

אקדמזיציה של מושגים

המושגים ביחס לעבודה בשטח זה הקושי. כיצד מזהים אותם ואת התהליכים שהם עוברים באמת

אין לי מושג איך לשפר זאת