Energiebronnen

zonnenenergie, aardolie.

Inleiding

In deze poster zullen wij een conclusie trekken uit twee verschilende energiebronnen.

Wij hebben gekozen voor aardolie en zonne-energie.Aardolie is een niet duurzame energiebron daarbij vertellen we een paar voordelen en nadelen.Daar tegenover is zonne-energie een duurzame energie dat houd in dat het milieuvriendelijk is en makkelijk te opwekken.

Van zon naar elektriciteit.

Een zonnepaneel bestaat uit tientallen zonnecellen, gemaakt van het materiaal silicium. Silicium is super zuiver zand, het op één na meest-voorkomende element op aarde. Iedere zonnecel doet eigenlijk niets anders dan het direct omzetten van zonlicht in elektriciteit. Dit heet een fotovoltaïsch effect (of PV voor het engelse photovoltaic). Het stelt je in staat om zonder bewegende delen elektriciteit op te wekken. Dit gebeurt bovendien op een veel directere wijze dan bij de elektriciteitsproductie via kolen, gas of een kerncentrale omdat er geen transport nodig is.

Voordelen zonne-energie.

 1. Zonnestralen zijn gratis, en de zon schijnt voor iedereen.
 2. De zon heeft meer dan genoeg energie voor ons allemaal.
  In één minuut geeft de zon meer energie dan de gehele mensheid nodig heeft in vier jaar.
 3. Zonne-energie is schoon.
  Bij het opwekken van zonne-energie worden geen schadelijke stoffen uitgestoten. Het opwekken van zonne-energie maakt geen geluid. Bij andere manieren van energie opwekken kan geluidsoverlast nog wel eens een rol spelen.
 4. Het opwekken van zonne-energie produceert geen afval.
 5. Zonne-energie is inzetbaar op allerlei manieren.
  Er wordt niet alleen stroom mee opgewekt of gebouwen mee verwarmd. Zonne-energie wordt ook gebruikt om voertuigen en apparaten aan te drijven.

Nadelen Zonne-energie.

 1. Relatief hoge investeringskosten
 2. Zonlichtopbrengst is om Nederland te wisselend om al uw stroomverbruik te dekken
 3. Voor volledige elektriciteitsvoorziening is een groot aantal zonnepanelen nodig

Van plankton naar aardolie.

Dit gebeurt bij een temperatuur tussen de 60 en 120 graden Celcius. Dit is het geval op een diepte van 1 tot 1,5 kilometer. Om winbare olievelden te krijgen moeten de aardlagen scheef staan. Bij een scheve stand gaat alles naar 1 plek, dit is te vergelijken met water in een waterflesje dat naar één kant gaat als je het schuin houdt. Door seismisch onderzoek wordt de diepte van de aardlagen berekend en dat wordt dan geprojecteerd op de PC. Een olieveld is groot, het is zo'n 30 tot 40 kilometer diep en enkele honderden meters lang.
Big image

Voordelen aardolie.

De voordelen van aardolie zijn dat het makkelijk te transporteren is via pijpleidingen en mammoettankers, het is eenvoudig uit de grond te halen en is ook nog eens goedkoop.

Nadelen aardolie.

 1. Bij het gebruik van aardolie komt CO2 vrij, dat bijdraagt aan de klimaatverandering, ook komen er vervuilende stoffen vrij.
 2. Het gebruik van aardolie maakt Nederland sterk afhankelijk van olieproducerende landen.
 3. De toegankelijke bronnen raken binnen nu en veertig jaar uitgeput, waardoor er mogelijk tekorten ontstaan; de prijs van aardolie kan gaan stijgen door schaarste.
 4. Ongelukken met schepen met olie aan boord en olieleidingen zijn schadelijk voor het milieu.

Conclusie.

Natuurlijke is aardolie goedkoop en makkelijk te vervoeren maar de nadelen zijn veel groter dan de voordelen nu is het wel makkelijk maar later zullen we heel veel last krijgen van de klimaatveranderingen. wij vinden dat als je meer geld besteed aan duurzame energie dat je nu even last hebt van grote kosten maar je verpest de wereld er niet mee.