המסע לפולין

יש הטוענים שנסיעה לפולין זה דבר מיותר, מסוכן ומטעמים אידיולוגים אין צורך במסע זה.

אני מתנגדת לטענה זאת ובעד המסע לפולין

ראשית המסע מאפשר לימוד רגשי וחווייתי המחזק את הזהות היהודית והישראלית של התלמידים ואת הקשר שלהם למדינה ולערכיה ומקדם את הרצון לתרום למדינה. לדוגמא ניתן לראות שכל תלמיד החוזר מהמסע מרגיש שייכות לדגל ישראל ומעריכו יותר.

שנית המדינה ומוסדות החינוך פועלים לשילוב תלמידים מכל השכבות במסע באמצעות מלגות והגבלת התשלום לחברת הנסיעות באמצעות הכרז לדוגמא משרד החינוך החליט לקבל יוזמה