Welzin werkt voor mensen

Stichting Welzijn Amersfoort en Maatschappelijke Zorg en Dienstverlening van Beweging 3.0 presenteerden 13 mei hun nieuwe naam. WELZIN is een activiteit van Beweging 3.0.

Sinds 1 oktober 2012 zijn Stichting Welzijn Amersfoort en de afdeling Maatschappelijke Zorg en Dienstverlening van Beweging 3.0 formeel gefuseerd. Voor alle inwoners van Eemland is WELZIN een laagdrempelige, dichtbij huis georganiseerde hulp- en dienstverlening, gericht op het versterken van de eigen kracht en het bouwen aan een sociale samenleving.

Eigen kracht versterken, sociale ontwikkeling
Het streven naar een omgeving waarin iedereen meedoet en meetelt en waarin ieders welbevinden zinvol is. Van individu tot groep als buurt. Die gedachte inspireerde de organisatie bij het bedenken van de nieuwe naam ‘WELZIN’. Met campagneposters, brochures en de nieuwe website www.welzin.nl laat WELZIN zien dat ieder mens een eigen verhaal heeft. Verhalen vanuit verschillende perspectieven en met vragen die ook andere mensen kunnen hebben. Dit kan variëren van eenzaamheid tegengaan, toename van overgewicht bij kinderen of weinig onderlinge sociale relaties in de wijk. Het verhaal van WELZIN is het geven van antwoorden op die vragen. Het geven van dat steuntje in de rug en het in contact brengen met de juiste personen. Voor hen die dat nodig hebben, maar ook voor de mensen die iets voor anderen willen betekenen. De mensen achter deze verhalen motiveert de medewerkers van WELZIN om hun werk effectief, met warmte en oprechte aandacht te doen. WELZIN, werkt voor mensen.

Mensen verbinden, sociaal burgerschap
Dorine Folkertsma, directeur WELZIN: “De overheid wil de onderlinge betrokkenheid in de samenleving vergroten, zodat mensen meer een beroep op elkaar kunnen doen. Door zorg en welzijn op buurt- en wijkniveau met elkaar te verbinden, vergroot WELZIN de zelfredzaamheid van bewoners. Soms durven mensen geen hulp aan een ander te vragen of aan te bieden. Door aanwezig te zijn in de buurt met onze basisdienstverlening luisteren we naar mensen, zowel kwetsbare mensen als mensen die iets voor anderen of voor hun buurt willen doen. Wij vervullen een smeeroliefunctie om samenredzaamheid concreet vorm te geven door mensen tot meedoen te stimuleren en mensen en initiatieven te verbinden en ondersteunen."

Bouwen aan een sociale samenleving
In het kader van Welzijn Nieuwe Stijl beseffen gemeentelijke overheden dat het nodig is burgers meer in hun eigen kracht te faciliteren dan te verzorgen. “WELZIN sluit hier goed op aan”, vindt Folkertsma. “WELZIN stimuleert namelijk het eigen vermogen van mensen om belemmeringen op te lossen met gebruik van eigen kracht, groepskracht en buurtkracht. Onze veerkrachtbenadering! De honingraat in de nieuwe huisstijl van WELZIN symboliseert dan ook het verbinden en het samen bouwen aan een sociale samenleving. Er voor elkaar zijn, dicht in de buurt, waardoor mensen worden gesteund, gemotiveerd en hun sociaal netwerk wordt vergroot.”