חג אורים שמח למשפחה היקרה

שיהיה תמיד אור

מחרזות שירי חנוכה בביצוע עמנואל אלאלוף 0505-259200