Galileo Galilei

Romaissa Rakkani A2HT1

Galileo Galilei

Galileo Galilei was een Italiaanse natuurkundige, astronoom, wiskundige en filosoof. Hij ontdekte onder meer de vier manen van Jupiter die daarom ook wel de Galileïsche Manen worden genoemd.


Galilei werd op 15 februari 1564 geboren in Pisa als oudste zoon van vincenzo galilei en Giulia Ammananti. Zijn vader was een bekend luidspeler - componist en schrijver van muziektheoretische boeken. In 1574 trok Vincenzo samen met zijn vrouw en vijf jongste kinderen naar Florence, waarbij de tienjarige Galileo achterbleef in Pisa bij, Muzio Tedaldi, schoonfamilie van zijn moeder, een koopman met wie Galilei's vader korte tijd een handel in wol had gehad. In 1574 voegde Galilei zich weer bij zijn familie in Florence, waar hij werd onderwezen in het Camaldulenzer klooster van Santa Maria van Vallombrosa

Belangrijke daden van Galileo Galilei

Galileo ontdekte met zijn telescoop dat om Jupiter vier manen draaiden. Dat waren Io, Europa, Ganymedes en Callisto. Hij noemde ze, ter ere van Cosimo II de Medici, ‘pianeti medicei’.
Io: deze is met een telescoop zichtbaar en lijkt een beetje op een sinaasappel. De kraters op het oppervlak zijn geen inslagkraters, maar zijn gevormd door vulkanische uitbarstingen. Europa: de korst bestaat uit ijs, verschillend in dikte van 10 tot 50 kilometer. Europa zit vol ‘barsten’; lange donkere lijnen van ongeveer 100 meter breed, en richels, enkele honderden meters diep en hoog. Ganymedes en Callisto: ze bestaan uit een mengsel van steen en ijs en op hun oppervlaktes zijn zeer veel inslagkraters te vinden, vooral bij Callisto.
Het feit dat er vier maantjes om Jupiter draaien was voor hem een sterk argument tegen het geocentrische model. Dat model zegt namelijk dat alle hemellichamen om de aarde draaien. Maar als er maantjes om Jupiter draaien zou de aarde toch ook om de zon kunnen draaien? Met allerlei gedachte-experimenten toonde hij aan dat de aarde om haar as kon draaien.

Belangrijke ontdekkingen van Galilei zijn ook het feit dat de slingertijd van een slinger onafhankelijk van de amplitude is (de slingerwijdte), de structuur van het maanoppervlak en de zonnevlekken. Ook ontdekte hij dat Saturnus uit drie uitzondelijke hemellichamen bestaat. Dat bleek maar schijn te zijn vanwege gebrekkigheid aan zijn telescoop. Hij kon namelijk niet zien dat de planeet wordt omgeven door een stelsel van ringen. De ringen zijn plat, heel dun en cirkelvormig.

Zes jaar nadat Kepler had ontdekt dat de baan van de planeet Mars elliptisch van vorm is, deed Galilei een hele serie ontdekkingen met behulp van zijn telescoop. Hij zag als eerste het ware gezicht van de maan; dat was een landschap vol vlakten, bergen en kraters. Hij zag ook dat de melkweg, een vaag lichtende band, zich bleek op te lossen in een ontelbaar aantal kleine sterren.


Galilei ontdekte dus veel dingen in de ruimte buiten het aardse leven. Daarmee heeft hij veel invloed gehad op de ontwikkeling van de natuurwetenschappen, helemaal in de 19de eeuw.

De belangrijke betekenis van Galilei & in welke tijdvak heeft Galilei geeefd?

Galilei leefde in de 16e eeuw, in deze eeuw waren de burgers streng gelovig en geloofde niks van de wetenschap.
Een voorbeeld hiervan; De geleerde Copernicus geloofde niet dat de aarde het middelpunt van het helal was (wat in de bijbel stond). Dus ging hij dat onderzoeken. Na een aantal jaar heeft Copernicus ontdekt dat niet de aarde het middelpunt was, maar de zon. Omdat iedereen strenggelovig was, is Copernicus door de kerk verbannen.


Jaren later is Galilei verder gegaan met dit onderzoek en heeft opnieuw geprobeerd de mensen te verlichten. Dit is bijna misgegaan. Ook Galilei werd bijna verbannen. Hij is gevlucht en ergens anders nog een keer geprobeerd de mensen te verlichten.

Na een paar keer proberen is hett Galilei toch gelukt de burgers te verlichten, dit was een hele grote geeurtenis in deze tijd.


Ik vind dus wel dat Galilei een grote betekenis in dit tijdvak heeft gehad, omdat burgers anders nooit vverlicht werden en de wetenschap niet zo ver was geweest in deze tijd.