PRIVATE JET Praha - Poprad

...pro MMS

Nástupní místo:

Thursday, March 20th, 9am

6 Aviatická

Prague 6, Prague

letiště Praha: Czech Republic, Letiště Praha-Ruzyně (L.Václava Havla) (PRG, LKPR)

Cílové místo:

Friday, June 14th 2013 at 9pm

100 Na letisko

Poprad, Prešovský kraj

doba letu: 58 min

Agenda

09:00 Odlet10:00 Přílet Poprad

Za co vůbec platíte?

  • pronájem soukromého letadla
  • občerstvení, letištní poplatky

Doplňující info

Celková vzdálenost letu: 446 Km

Počet osob: 148

Letadlo: Boeing 737-700/148 Y

Celková doba letu: 58 min

KALKULACE = Kč 465 000/celý let

Doplňující informace


Maximální počet lidí: 148


Základní uvedená cena zahrnuje studené občerstvení.

Uvedená základní cena nezahrnuje letištní taxy (16 950 + 11 615,- Kč), bezpečnostní taxy (3 450,- Kč), emisní příplatek (2.561,- Kč/otáčkový let) a palivový příplatek (37.913,- Kč/otáčkový let).


CELKEM: 465 000 + 72489 = 537 489,- Kč


------------------------------------------------

TAXY:

Letištní taxa PRG = 565 Kč/os

Letištní taxa TAT = 14,34 EUR/os

Bezpečnostní taxa = 115 Kč/os/úsek


Znění palivové doložky:

V případě, že cena leteckého paliva (JET A-1) stanovená jako měsíční průměrná cena za obchodní dny určená Platts “Barges FOB Rotterdam High”, uveřejněná v “Platts Marketscan” dostupném na www.platts.com překročí referenční cenu, přičemž referenční platts je stanoven na USD 650/MT, je Dopravce oprávněn účtovat ke každému Letu palivový příplatek, který se stanoví podle následujícího vzorce:

Palivový příplatek (USD/Let) = [Cena na světových trzích – Referenčn=! C3� cena] * SP

kde:

SP znamená průměrnou spotřebu paliva na daném Letu v tunách

V měsíci únoru 2014 činí palivový příplatek 37.913,- Kč/otáčkový let.

Emisní příplatek:


Objednatel je povinen uhradit příplatek určený na úhradu nákladů spojených s opatřeními na ochranu ovzduší před znečišťováním, jehož výše se stanoví následovně:

Emisní příplatek (EUR) = PCP * 3,15 * SP

kde:

PCP ! znamená průměrnou cenu povolenky (v EUR) v kalendářním měsíci, který předchází měsíci, v němž má být účtován příplatek podle tohoto ustanovení, publikovanou jako “ICE ECX EUA Futures High (monthly)” na www.theice.com; PCP aplikovaná v příslušném kalendářním měsíci bude používána od prvního do posledního dne následujícího měsíce

3,15 &nbs! p; znamená konstantu sloužící k přepočtu množství spáleného paliva na množství znečištěného ovzduší CO2

SP znamená průměrnou spotřebu paliva na daném Letu v tunách

V měsíci únoru 2014 činí emisní příplatek 2.561,- Kč/otáčkový let.

Tato nabídka je podmíněna podpisem smlouvy. Do podpisu odpovídající smlouvy má nabídka informativní! charakter.

Další postup

Jestliže se Vám vše líbí tak, jak je, stačí objednávku pouze potvrdit. V opačném případě doladíme k Vaší spokojenosti.

Jsme FunMio s. r. o.


Děláme párty, které každý chce! Máme pro Vás hotové firemní i soukromé párty.

Sídlíme v technologickém startup inkubátoru TechSquare. Návštěvy vítány!


S pozdravem


Milan Šváb

(zakladatel)


- po celou dobu budete komunikovat přímo se mnou ;-)