Ynysoedd Solomon

Mae o yn lle hyfryd!

Panner y Wlad!

Dyma banner Ynysoedd Solomon!

Bwyd

Yn Ynysoedd Solomon mae nhw yn bwyta Ffrwythau,Pysgod,Bananas,llysiau a lot o fwydydd eraill yn y Wlad yma! Mae nhw yn bwyta rhai bwydydd gwahaol i llefydd gwahanol fel i ni yng Nghymru.

Poblogaeth

y poblogaeth yn Ynysoedd Solomon yw 472,000.
Mae yna boblogaeth fechan yn Ynysoedd Solomon ond mae'r pbogaeth yn mynd yn fwy ac yn fwy dros y flynyddoedd. Mae'r poblogaeth dal yn tyfu yn fwy ac yn fwy. Bydd y poblogaeth byth yn mynd yn llai ac yn llai bydd o yd yn mynd yn fwy ac yn fwy. Mae yna rhywyn yn marw ond ma yna babi newydd yn dod i'r byd.
Big image
Big image
Rydw i esiau mynd i Ynysoedd Solomon ond nid ydw i wedi cael y cyfle i fynd yno ond un diwrnod falle fe gewch ch gyfle i fynd i Ynysoedd Solomon.