IT arengusuunad lähemas tulevikus

Gerda Viira

Eesmärk

  • Tutvuda lähemalt IT valdkondadega
  • Põhilised arengusuunad

Järeldused

  • Raha panustamine
  • Valdkondade vaheline koostöö
  • Noorte silmis IT tähtsustamine

Materjal ja meetodid

  • Riigi arengukavad
  • Firma juhtide arvamused
  • Küsitlus

Kasutatud materjalid

Endo Viires (28. juuni 2015) MIllisena paistab IT maailma tulevik, http://digitark.ee/millisena-paistab-it-maailma-tulevik/, 05.01.2016


Lauri, M., “Et IT-sektor areneks, on tarvis palju uusi spetsialiste : pooliku haridusega tudengid haaratakse firmadesse tööle” Äripäev : Tööstus (2013) nr. 7, lk. 14-15


Majandus ja kommunikatsiooniministeerium (2013) Eesti infoühiskonna 2020, https://www.mkm.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/eesti_infouhiskonna_arengukava.pdf, 05.01.2016


Mariann Joonas (4.märts 2013) E-Eesti tulevik - IT-ajateenistus? http://www.telegram.ee/eesti/e-eesti-tulevik-it-ajateenistus#.Vo04c4TKdsM, 05.01.2016