דורשים שינוי!

העם רוצה שיויון בין כולם.

זכויות כמו חובות צריכות להתממש על כולם ולא רק על קבוצה מסויימת של אנשים בעם.

המעמד השלישי לא יכול להתקיים כמו שהוא צריך ואין בזה הגיון. על הממלכה לחוקק חוקים אשר מחייבים להתנהג לכל העם בצורה שווה, גם למעמד הראשון והמעמד השני יהיו חובות ומיסים, ולמעמד השלישי יהיו זכויות. כל המעמדות צריכים להיות שווים וחופשיים בצורה שווה.