Archeologie

Gemaakt door Nico v/d Brug

Wat is archeologie?

Het woord archeologie is afgeleid van de Griekse woorden archaeios (oude) en logos (kennis). Archeologie betekent dus letterlijk ‘oudheidkunde’. Archeologen bestuderen samenlevingen uit het verleden aan de hand van de sporen die ze hebben achtergelaten. Sommige van deze resten zijn nog zichtbaar aan het oppervlak, zoals hunebedden, grafheuvels en terpen. Het merendeel van de overblijfselen uit het verleden is echter bewaard gebleven in de grond. We spreken dan ook vaak van het ‘bodemarchief’.

Wat graven archeologen op?

Alles is voor archeologen interessant. Zij komen veel te weten uit oude beerputten. Een beerput was een afvalput, die diende als toilet, maar ook als vuilnisbak. Maaltijdresten, gebroken serviesgoed, glas, tuinafval, kapotte meubels en andere resten worden tijdens opgravingen gevonden. Die vondsten geven ons een goed beeld van het dagelijks leven van vroeger.beerputten. Een beerput was een afvalput, die diende als toilet, maar ook als vuilnisbak. Maaltijdresten, gebroken serviesgoed, glas, tuinafval, kapotte meubels en andere resten worden tijdens opgravingen gevonden. Die vondsten geven ons een goed beeld van het dagelijks leven van vroeger.