SREDNJA TEHNIČKA PTT ŠKOLA

Da li je to škola koju želim da upišem?

Kontakt

Srednja tehnička PTT škola

Beograd, ul. Zdravka Čelara br. 16

tel/fax: 011/3290-861

srednjatehnicka@pttskola.edu.rs

www.pttskola.edu.rs

Škola upisuje učenike na sledeće obrazovne profile:

 • Tehničar PTT saobraćaja - 2 odeljenja (60 učenika)
 • Elektrotehničar telekomunikacija-ogled - 1 odeljenje (24 učenika)
 • Elektrotehničar telekomunikacija - 2 odeljenja (60 učenika)
 • Monter telekomunikacionih mreža - 2 odeljenja (60 učenika)

Obrazovni profili

Tehničar PTT saobraćaja

Elektrotehničar telekomunikacija - ogled

Elektrotehničar telekomunikacija

Monter TK mreža


Učenici se obrazuju kroz teorijske predmete i predmete praktične nastave. Praktična nastava se izvodi u školskim radionicama, kabinetima, laboratorijama, kao i nastava u bloku u preduzećima: Telekom, Pošta, Telefonija i kroz radne posete privatnim kompanijama.

Big image

Tehničar PTT saobraćaja

Nakon završene škole, učenik će biti u stanju da realizuje sve poštanske, novčane i telekomunikacione usluge, vrši poslove platnog prometa i organizuje i realizuje proces prenosa pošiljaka.


Tehničar PTT saobraćaja biće obučen da:

 • Uspešno obavlja poslovnu komunikaciju sa korisnicima usluga na srpskom, engleskom i još jednom stranom jeziku koji samostalno odabira
 • Vrši poslove prijema poštanskih pošiljaka i paketa na šalteru
 • Koristi PostNet sistem u svim fazama gde se primenjuje
 • Vrši prodaju poštanskih vrednosnica i komisione robe
 • Vrši poslove uplate i isplate po uputničkom i platnom prometu i štednim ulozima
 • Obavlja sve poslove vezane za uplate i isplate po platnom prometu, uputničkim, tekućim, žiro i štednim (dinarskim i deviznim) računima Poštanske štedionice
 • Vrši poslove prijema, otpravljanja, preuzimanja, dostave i isporuke telegrama
 • Uspostavlja telefonske razgovore i vrši druge poslove telefoniste
 • Obavlja poslove prerade poštanskih pošiljaka
 • Obavlja poslove kartovanja, predaje i preuzimanja zaključaka
 • Vrši poslove isporuke pošiljaka na šalteru
 • Obavlja naknadne poslove u vezi sa primljenim pošiljkama
 • Vodi evidencije i zapisnike predviđene pravilnicima i uputstvima
 • Obavlja poslove poslovne korespondencije
 • Koristi savremene računarske programe za vođenje poslovne korespondencije i statistike, prikupljanje, obradu, prezentovanje i čuvanje podataka, kao i da koristi različite servise računarske mreže


Spisak predmeta

Big image

Elektrotehničar telekomunikacija - ogled

Učenici ovog profila se osposobljavaju za:

 • Montiranje i testiranje uređaja i opreme u okviru različitih telekomunikacionih sistema
 • Merenja u okviru telekomunikacione mreže i na samim uređajima
 • Održavanje telekomunikacionih mreža, opreme i uređaja
 • Izradu tehničke dokumentacije i vođenje evidencije.


Po završenom obrazovanju za ovaj profil, učenik će biti u stanju da:

 • Montira i testira uređaje i opremu u okviru različitih telekomunikacionih sistema
 • Održava telekomunikacionu mrežu, opremu i uređaje
 • Izradi tehničku dokumentaciju i vodi evidenciju
 • Objasni strukturu i principe rada i navede vrste različitih telekomunikacionih sistema
 • Objasni principe rada uređaja različitih telekomunikacionih sistema
 • Navede vrste kvarova i smetnji koji se mogu pojaviti u okviru različitih telekomunikacionih sistema i objasni njihove uzroke
 • Pušta u rad signalno telekomunikacione sisteme
 • Otkloni smetnje i kvarove na telekomunikacionim mrežama i uređajima
 • Razradi detalje i izvrši grafičku i tekstualnu obradu tehničke dokumentacije.


Spisak predmeta

Big image

Elektrotehničar telekomunikacija

Osposobljeni su za obavljanje poslova:

 • instaliranja telefonske opreme i uređaja
 • testiranje uređaja i opreme
 • održavanje telefonskih sistema i kablovskih mreža
 • merenja u okviru telekomunikacione mreže i na samim uređajima
 • održavanja telefonskih centrala
 • održavanja komutacione opreme u telefonskim centralama i kablovskim mrežama
 • instaliranja i održavanje opreme u računarskim mrežama
 • otklanjanja smetnji i kvarova u okviru TK mreže.
 • za primenu informatičkih tehnologija u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu.

Naši učenici svoje školovanje najčešće nastavljaju na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije u Beogradu, Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija ili sličnim obrazovnim institucijama u Nišu i Novom Sadu.

Spisak predmeta

Big image

Monter TK mreža

Školovanje učenika za zanimanje monter TK mreža traje tri godine i u tom periodu učenici se osposobljavaju za bezbedan i pravilan rad u preduzećima koja se bave obradom i prenosom telekomunikacionih signala.

U dobro opremljenim kabinetima i na školskom poligonu učenici se pripremaju za realne poslove montaže i održavanja opreme fiksne i mobilne telefonije, kablovske televizije, video nadzora, protivpožarnih i interfonskih sistema.

Na kraju drugog i trećeg razreda deo praktične nastave se u saradnji sa preduzećem za telekomunikacije „Telekom Srbija” obavlja u njihovim objektima čime se proširuju teorijska i praktična znanja stečena u školi.

Nakon školovanja, pored zaposlenja u struci, učenici mogu nastaviti školovanje na Visokoj školi za Informacione i komunikacione tehnologije ili kod nas (sa dve godine radnog iskustva) specijalizacija ili V stepen.

U prvi razred svake godine upisujemo dva odeljenja učenika iz svih krajeva Srbije. Učenici koji nisu iz Beograda smeštaj mogu obezbediti u učeničkom domu koji se nalazi odmah pored škole ili nekoliko okolnih.

Spisak predmeta

Učenici sedmog razreda izdvojenog odeljenja u Velikoj Plani