Code week in our class

НЕДЕЛА НА КОДИРАЊЕ ВО НАШАТА УЧИЛНИЦА

Недела на кодирање по ВТОР пат во нашата училница

Зошто да научиме да кодираме ?
За да го разбереме светот околу нас.
За да ја ослободиме нашата креативност.
За да соработуваме со прекрасни луѓе блиску, но и далеку од нас, низ целиот свет.
Да се забавуваме.

Code week in our class

Friday, Oct. 16th, 10pm

OOU"Sv.Kliment Ohridski" - s.Dracevo, Skopje

What's EU code week ?- Promotion to students

How to make web page ( with free web sites) - workshop

http://bibibiologija.weebly.com

Ресурси од веб страна