זכיות אדם

חופש מדת וחופש הדת

אז מה זה בעצם זכיות אדם?

זכיות אדם היו בעצם קיימות מאז ומעולם, אם בנורמות חברתיות ואם בחוק במדינה מסוימת אך הם אף פעם לא היו מעוגנות בחוק הבין-לאומי עד לשנת 1948. בשנה זו עקב הזוועות שהתרחשו במלחמת העולם ה-2 על ידי הנצים החליט האו"ם שצריך לכתוב מסמך בו יהיה כתוב את כל זכויות בני האדם באשר ללא כל תנאי, מרגע היוולדם עד ליום מותם. למסמך זה קוראים "ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכיות האדם". במסמך זה מצוינים 30 זכיות האדם.
הרקע של זכויות האדם

הזכות לחופש מדת ולחופש הדת

אחד מתוך 30 הזכויות אשר פרסמו בהכרזת זכויות האדם היא הזכות לחופש דת וחופש מדת. זכות זו מציינת את החופש של כל אדם לבחור האם להאמין בדת כול שהיא או לא להאמין בכלל בשום דת. חופש דת היינו עיקרון חשוב ומשמעותי במדינה דמוקרטית, ומהוה נושא מרכזי בחוקיהן.


למה זכות זו חשובה?

זכות זו כה חשובה משום שמאז ומתמיד הדת הייתה אחד ממקורות הסכסוכים המרכזיים בעולם משום שאנשים לא הכירו בזכות של אנשים אחרים לא להאמין באותה הדת כמותם ואם הם יכירו בזכות זו אז רוב הסכסוכים בעולם על רקע דתי יפתרו

חופש הדת בישראל

במדינת ישראל כל אדם יש את הזכות להשתייך לאיזה דת שהוא יבחר ולפי כך במדינת ישראל מתקיים חופש דת. עם זאת מדינת ישראל היא מדינה יהודים ולפי כך ישנם מצבים שעלולים להפלות לרעה בני דת אחרת כמו: נישואין וגירושין, קבורה וחוק איסור מכירת חמץ בפסח. לפי כך במדינת ישראל ישנו חופש דת אך הוא מוגבל.