Σεμινάριο emarketing

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Internet Marketing

Σεμινάριο emarketing

Η εταιρεία Business Coaching Lab - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, σε συνεργασία με την εταιρεία Steps – Σύμβουλοι e-marketing διοργάνωσαν με επιτυχία το σεμινάριο e-marketing με θέμα "“Αποτελεσματικές Στρατηγικές Internet Marketing”.
http://goo.gl/z5GGp

Σύμβουλοι επιχειρήσεων για δυναμική παρουσία στην αγορά σας.