עשרת הדיברות

מגישה:שחר קרנדיאן כיתה:ח5

פתיחה-הסבר קצר על תהליך העבודה

במהלך העבודה עסקנו בחקר ובמבט מעמיק יותר על עשרת הדיברות.

למדנו להתמקד בהן מזווית שונה וחוויתית יותר דרך אתרים שונים שלא נחשפתי אליהם.

ענן מילים

משה רבנו בראי האומנות-שכבות מידע

עשרת הדיברות כולל הסברים-לינואיט

סיום

History of the World Part 1 (Mel Brooks) - Old Testament - Moses - Ten Commandments