TRAINING MANAGEMENTVAARDIGHEDEN

Opdrachten week 3

REFLECTIE

Schrijf een reflectie van een half A-4 over de 2de trainingsbijeenkomst. Beschrijf niet teveel het programma of wat jij ervan vond maar vooral jouw inzichten in situationeel leidinggeven. En beschrijf concrete interacties die plaatsvonden tussen jou en de ander in het rollenspel. Hoe was het voor jou om een bepaalde rol als leidinggevende neer te zetten? Of hoe heb jij als medewerker de verschillende rollen ervaren? Herken je dat in de school-/werkpraktijk? Wat was voor jou opvallend? Etc

PRAKTIJKOPDRACHT

Kies voor variant A of B. Maak notities en neem die mee naar de bijeenkomst.


A. Breng van 3 mensen in je omgeving van wie je leiding ontvangt (leidinggvende op het werk, de trainer van de club, de docent, je ouders, etc) in kaart welke stijl van leidinggeven zij gebruiken en of dat past bij jou en bij jouw groep. Is er een match of een mismatch?


B. Als je zelf leiding geeft, welke stijl(en) gebruik je dan in welke situaties en is er sprake van een match of mismatch? Beschrijf 3 situaties.

Probeer minstens 2x een andere stijl in te zetten en dan je gebruikelijke stijl om te kijken watvoor effect dit heft.

OPDRACHT DOELMATIG SAMEN SAMENWERKEN

Lees uit Gedrag in organisaties de paragrafen 4.4 tot en met 4.7.

In 2-tallen: Analyseer met behulp van bovenstaande paragrafen in maximaal 1 A-4 hoe doelmatig jullie in jullie projectgroep samenwerken. Wat zijn de opvallendste resultaten van jullie analyse?

OPDRACHT BOB-MODEL

Big image

Lees je in, in het BOB-model

- http://gitpblog.nl/2014/01/betere-besluitvorming-met-bob/

-http://www.feedbackconsulting.nl/upload/files/brochure_beeldvorming_oordeelsvorming_besluitvorming.pdf

Dit is een brochure voor een training maar er wordt op een korte, speelse manier wel goed duidelijk gemaakt waarom BOB interessant is.

- bijlage 5 BOB-model onder de knop Bijlagen op de Blackboardsite van deze training.

- Bekijk ook onderstaande figuur voor de interactive tussen groep en leidinggevende. Print deze figuur eventueel ook uit om hem mee te nemen naar de training en erbij te houden.


Opdracht: Maak een eigen spiekbriefje van het BOB-model dat je als voorzitter van een vergadering kunt gebruiken. Dit is een spiekbriefje voor op je smartphone. Dwz een spiekbriefje dat zo groot is als je scherm. Maak een screenshot van je spiekbriefje op je telefoon. (op de ronde knop drukken en tegelijkertijd op de aan-uitknop)

Big image

Vervangende opdracht

Voor degene die training 2 gemist heeft onderstaande vervangende opdracht. Deze moet uiterlijk volgende training ingeleverd worden.


1. Vraag aan je groepsleden wat we deze training gedaan hebben.

2. Welke uitslag kreeg jij uit de leiderschapsstijl test? Herken je je daarin? Licht toe. Vraag minstens 2 medestudenten of zij jou ook in deze stijl herkennen of juist meer in een andere. Geef hun toelichting weer.

3. Bestudeer nogmaals (oa via internet) wat de 4 verschillende stijlen van Hersey & Blanchard inhouden om de onderstaande opdracht te kunnen maken.

4. Lees onderstaande casus door. Werk uit hoe Marieke zou doorgaan vanuit de verschillende leidinggevende stijlen. Dus wat zou Marieke doen als ze vauit S1 handelt en welk effect zal dat hebben. Doe dit voor ieder van de 4 stijlen. Beschrijf de te verwachten interactie tussen groep en Marieke.

Welke stijl kan Marieke volgens jou het beste inzetten en waarom.


Casus Marieke

Marieke Jeurissen is sinds een aantal weken teamleidster bij het organisatieadviesbureau PIER. Een organisatieadviesbureau gericht op Personeel en Organisatie, Integraal Management, Economie en Recht. Voor Marieke is het de eerste keer dat ze een team aanstuurt. Ze vindt het enorm spannend. Natuurlijk heeft ze op haar opleiding (PBM Hogeschool Zuyd te Sittard) wel aan cursussen deelgenomen die betrekking hebben op management en organisatie en is er in diverse trainingen aandacht besteedt aan een breed scala van vaardigheden die te maken hebben met leidinggeven. Maar ja, dat was niet echt…een rollenspel hier en een rollenspel daar….maar dit….dit is het echte werk.

Ze krijgt een team van adviseurs Personeel en Organisaties onder zich, te weten 8 personen.

Van haar voorganger (Jan van Haelen) heeft ze gehoord dat het een moeilijke groep is. Zo op het eerste gezicht lijkt alles pais en vree, het werk wordt gedaan en goed. De meeste klussen die binnenkomen zijn individuele opdrachten. Klanten zijn tevreden, prima dus. Ook lijkt het op kantoor gezellig te zijn, er wordt gelachen binnen het team en ook is er altijd ruimte voor een praatje over zaken die thuis spelen, zoals de verbouwing bij Cees, of de kinderen van Roos. Marieke snapt niet wat Jan haar bij vertrek (Jan is met pensioen gegaan, red.) eigenlijk probeerde te zeggen toen hij aangaf, “Pas op meiske, het is een slangenkuil”.

Op woensdag 21 juli is het eerste teamoverleg gepland. Het is buiten bloedje heet, de zomervakantie komt er voor de meeste nog aan. Marieke heeft naar haar team een week vooraf gaand aan de vergadering de agenda via e-mail verstuurd. Waarin ze naast de agendapunten ook heeft aangegeven dat vanaf nu de vergaderingen in de pauze worden gehouden. Dit onder de noemer werklunch. Haar idee was om lekkere broodjes te bestellen bij de lunchroom een paar straten verderop. Leuk, gezellig! En goed voor de sfeer, dit vindt Marieke van groot belang. Het hoeft allemaal niet zo stijfjes.

Om 12.30 opent Marieke de vergadering. Iedereen is aanwezig. Ze begint bij punt 1 (stand van zaken mbt huidige opdrachten) al pratende ziet en hoort ze opeens vreemde dingen…

Cees geeft opeens vanuit het niks lijkt het, stevige kritiek op Sanne die volgens hem wel een hele erge blunder heeft begaan bij haar klant. Sanne krijgt vlekken in haar hals, loopt rood aan en kijkt weg. Roos springt na een tijdje op en loopt zonder iets te zeggen naar buiten. David roert driftig in zijn bekertje koffie met een rood hoofd en een paar zweetdruppeltjes op zijn voorhoofd). Karel en Susanne zijn het opeens constant met elkaar eens , ze vallen elkaar bij en maken zinnen voor elkaar af terwijl zij Cees stevig onder vuur nemen over zijn manier van praten).

Bert probeert de sfeer luchtig te houden door opeens te beginnen over een flauwe mop die hij dit weekend in de kroeg gehoord heeft en Sterre zit in een hoekje aan de tafel, stil voorovergebogen.”Marieke! “roept Cees, “ik heb het gehad met dit gezanik! Ik wil dat je hier iets aan doet!!!!!!!” Waarop Sanne in snikken uitbarst en zegt “Cees, sinds dat je weet dat ik dit jaar na mijn beoordelingsgesprek 2 periodieken erbij heb gekregen, lijkt het alsof ik niks meer goed kan doen. Ik snap het niet, ik doe mijn werk toch goed, wat is je probleem?”

Marieke denkt, Hellup!! Waar gaat dit over en wat moet ik in godsnaam hiermee???

Susanne mompelt…Ook dat weer…en waarom in godsnaam een werklunch…mag ik niet eens pauze hebben? Moet ik dan ook nog werken?

Marieke vindt de sfeer die er heerst vreselijk, en om nu meteen de 1e bijeenkomst in het conflict te springen (hier heeft ze sowieso een enorme hekel aan). In haar hoofd tollen de verschillende interventie opties rond. Ja, ze moet wat doen, maar wat. Haar idee van leidinggeven is dat mensen zichzelf sturen, zij gelooft dat intelligentie, fantasie en creativiteit wijd verspreid zijn en niet alleen het bezit zijn van managers. Misschien is het een idee om de vergadering af te breken en eens een goed gesprek te voeren. Was ze toch al van plan om de mensen beter te leren kennen,

Marieke kiest er voor om het even te laten gebeuren. Ze staat op, loopt naar de tafel links van de vergadertafel, pakt de thermoskan met koffie en loopt met een omweg weer terug. “Jongens, wie wil koffie?”.

Niemand zegt iets, Cees kijkt haar vol verbazing aan, Sanne kijkt vanuit haar ooghoeken Cees aan, Karel en Susanne rollen naar elkaar met de ogen en Marieke kijkt de tafel rond terwijl ze de trilling die ze zojuist in haar stem merkte probeert op te vangen met een grootste glimlach. “Kunnen we het gezellig houden?, het is zo vakantie en we willen toch allemaal met en fijn gevoel de vakantie in?” Cees gaat rechtop zitten, duikt naar beneden, grijpt in zijn tas en pakt een rode map hieruit. Met veel vertoon opent hij de map, pakt vervolgens zijn etui en ritst deze onder onverstaanbaar gemompel open en gebruikt de pen die hij hieruit pakt om aantekeningen te maken (demonstratief terugtrekken).

“Nee? Vervolgt Marieke? Niemand koffie?, ok dan schenk ik mijzelf maar een kopje in”. Aan tafel blijft het stil. De spanning is om te snijden.

“Zo” zegt Marieke…………..