Werken in een TBS Kliniek

Manon Vis

Wat is een TBS Kliniek?

Een TBS (Terbeschikkingstelling) Kliniek, oftewel een Forensisch Psychiatrisch Centrum, is een kliniek waar mensen worden opgenomen die veroordeeld zijn tot TBS met dwangverpleging. TBS is een straf die de rechter kan geven aan een verdachte van een misdrijf waar minimaal 4 jaar gevangenisstraf op staat of van meerdere specifieke misdrijven.

Doelgroep

De rechter legt alleen TBS op aan mensen die gedeeltelijk of geheel ontoerekeningsvatbaar zijn. Om daar achter te komen word onderzoek gedaan en is aangetoond dat de persoon psychiatrische problemen heeft & dat de persoon in staat is om een misdrijf meerdere malen te plegen. De patiënt word in een beveiligde & gesloten instelling behandeld. Het doel is om de kans dat de patiënt opnieuw een delict pleegt te verkleinen en ervoor te zorgen dat de patiënt weer veilig deel kan nemen aan de samenleving

Juridische regels

TBS geldt eerst voor 2 jaar. Daarna kan de rechter de TBS steeds met één of twee jaar verlengen. De tbs-kliniek adviseert de rechter bij elke verlengingszitting over het al dan niet verlengen. Dit advies wordt gebaseerd op het verloop en de voortgang van de behandeling. De gemiddelde TBS-behandeling in 2012 is 7,3 jaar. Doordat er steeds verlengd kan worden, kan het voorkomen dat TBS lang duurt. Patiënten moeten zich binnen de kliniek aan de regels houden. Wanneer iemand echter niet meewerkt aan behandeling neemt de kans op recidive echter niet af. De tbs wordt dan niet beëindigd. De regels zijn er om te zorgen dat de patiënten binnen een TBS-kliniek vooruitgaan en zo snel mogelijk met goede resultaten weg kunnen uit een TBS-kliniek.

Werken in een TBS Kliniek als Verpleegkundige

Het is belangrijk dat een Verpleegkundige zich in kan leven in de situatie van de patiënt en dat de zorg afgestemd is op de behoeften van de patiënt. Niet alle patiënten weten zelf wat het beste voor hen is, zeker niet als ze verward of depressief zijn, en kunnen niet goed aangeven wat ze nodig hebben. Daarom moet de Verpleegkundige goed kunnen observeren om er achter te komen wat er nodig is.

Andere taken van een Psychiatrisch Verpleegkundige zijn het in de gaten houden van medicijngebruik en het in de gaten houden van de gezondheidssituatie van de patiënten.

Motivatie

Maar met welke motivatie kun je nu in een TBS-Kliniek gaan werken? Een paar van de vele redenen is dat het heel uitdagend werk is. Elke dag en elke patiënt is anders, dus moet je ook elke patiënt anders benaderen en kan je elke patiënt weer op een andere manier helpen. Voor dit werk moet je natuurlijk ook elke altijd alert blijven, dat helpt weer om er goed bij te blijven. Lijkt jouw dit werk iets? Mail of bel dan naar de gegevens hieronder!