משוב להשתלמות

פזית אהרון,שלומית אנצ'ו ,סימה פוזאיסקי, אמירה שני, אירנה איב

משוב לתכנים משמעותיים שנלמדו בהשתלמות תקשוב בהדרכת הגברת רבקה גריינר

לרבקה,

רוצות להודות לך על למידה משמעותית שיכולה לתרום לנו בידע הפדגוגי והעברתו בצורה מגוונות ומעניינת לתלמידים. כמו כן, אין ספק שאנו רואות בכלים שלימדת אותנו אמצעי וקפיצת דרך ליישום הטכנולוגיה של המאה 21 לדוגמא , tagxedo,smore, Lino.it , roojoom

בברכה