TEADMUS-LOOME

MÕISTE

Teadmusloome on protsess, mille käigus luuakse üksi või koostöös teistega uusi teadmusi või muudetakse avalikult kättesaadavat teadmust.

TEADMUSLOOME JAOKS OLULISED PÕHIMÕTTED


 • Vastused peituvad õppijates.
 • Teadmus luuakse varasema teadmise põhjal.
 • Probleemid on reaalsed.
 • Ideed on reeglina uuenduslikud.
 • Erinevad ideed lisavad arutellu mitmekülgsust.
 • Parimad ideed kerkivad arutelus pinnale.
 • Grupis osalejad leiavad ise parimad lahendused.
 • Ühine vastutus liidab grupi.
 • Otsustamine on demokraatlik.
 • Kriitika on vajalik uute teadmiste sündimiseks.
 • Jagatakse loojatele tagasisidet
1 Minuti Loeng - Kuidas nutiseadmega kruvisid keerata? (Mart Laanpere)
1 Minuti Loeng - Mida õpetab kassi nurrumine? (Ivar Vinkel)

See on teadmusloome jagamise mõistekaart

Big image